Serra Alink

Webinar: Nieuwe btw-regels rondom oninbaarheid inzichtelijk

De belangrijkste wijziging in de nieuwe regeling is de fictiebepaling, een tegemoetkoming van de wetgever omdat het lastig blijkt wannéér een vordering oninbaar is geworden. Naast deze vereenvoudiging dwingt zich echter meerdere vragen op in de pra...

Infographic – BTW-regels oninbare vordering: 5 veranderingen

In deze infographic vindt u in één overzicht de 5 belangrijkste veranderingen n.a.v de nieuwe BTW-regels per 2017. Bijvoorbeeld de fictiebepaling en een tegemoetkoming van de wetgever omdat het lastig blijkt wannéér een vordering oninbaar is gewo...

Beslisboom ABC-transactie

Bij een ABC-transactie zijn minimaal 3 partijen betrokken. Om te kunnen bepalen aan wie van de partijen de BTW kan worden toegerekend moeten verschillende vragen beantwoord worden. Onze praktische beslisboom in infographic-stijl helpt u door het traj...

Werken met de innovatiebox in het MKB

De Nederlandse overheid bevordert in de ontwikkelingsfase via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (hierna: WBSO) nieuwe innovatie in het bedrijfsleven door een loonkostensubsidie te verstrekken voor speur- en ontwikkelingswerkzaamheden in ...

Webinar Financiering van de (eigen) woning in de familiesfeer

Ouders zijn de laatste jaren meer geneigd hun kinderen te ondersteunen bij de aankoop van een eigen woning. Enerzijds door het optreden als familiebank en anderzijds door schenkingen. Wat zijn de valkuilen? Waar zitten de voordelen? Daarbij komt dat ...

Checklist Autokostenfictie

Werknemers die een auto van de zaak ook privé kunnen gebruiken, hebben te maken met een bijtelling wegens privégebruik. Uit doelmatigheidsoverwegingen is de bijtelling een percentage van de (oorspronkelijke) catalogusprijs van de auto. Met het daad...

‘De digitalisering gaat heel hard, je kunt er niet meer omheen’

Vanaf jongs af aan interesseert Maurice Verdoorn zich voor digitalisering en vanaf het moment dat hij zijn eigen bedrijf heeft in 2008, investeert hij ook in de nieuwste technieken. Daarnaast maakt hij van zijn klanten vrienden. Dat maakt dat Verdoor...