THEMA

ACCIJNSOPBRENGST DIESEL 102 MILJOEN HOGER

Uit het overzicht van Wiebes blijkt dat er in 2014 ruim 3,8 miljard euro binnenkwam aan accijnzen over diesel en LPG. Aan accijns op benzine kwam iets meer dan 4 miljard binnen. De accijnsinkomsten op benzine liep vorig jaar wel terug, met 19 miljoen ten opzichte van 2013.

Lagere opbrengsten

De opbrengst van 102 miljoen extra aan accijnsinkomsten over diesel en lpg is overigens wel lager dan de verwachte stijging met minimaal 150 miljoen die Wiebes eerder noemde. In een Kamerdebat in januari gaf Wiebes al toe dat dat hem tegenviel. In de Kamer is de oppositie van CDA, SP en PVV altijd groot tegenstander geweest van de accijnsverhoging op diesel en lpg. Die zou er volgens de oppositie toe leiden dat automobilisten en transportbedrijven massaal over de grenzen zouden gaan tanken en daar ook hun boodschappen gaan doen.

Zuinigere auto's

In totaal dalen de brandstofverkopen in heel Nederland grosso modo. Volgens Wiebes komt dat onder meer doordat auto's steeds zuiniger worden. Wiebes kondigde vorige maand aan om met België en Luxemburg om de tafel te gaan om de brandstofaccijnzen dichterbij elkaar te brengen, zodat het voor automobilisten of transportbedrijven niet meer loont om over de grens te gaan tanken.