THEMA

ACCIJNSOPBRENGST DIESEL STIJGT MET 96 MILJOEN

Uit het overzicht blijkt verder dat de opbrengst van accijnzen op benzine tussen januari en november is gedaald met 45 miljoen euro. Per saldo is er dus een plus van 51 miljoen euro. De Kamer debatteert donderdagochtend met Wiebes over de dieselverkopen en de gevolgen van de accijnsverhogingen.

Extra inkomsten

Wiebes had in september nog berekend dat het Rijk in 2014 waarschijnlijk minimaal 150 miljoen euro meer binnen zou krijgen aan accijnzen over diesel en lpg dan vorig jaar. Dat bedrag gaat hij niet halen. De 150 miljoen extra inkomsten was volgens Wiebes een voorzichtige schatting. Andere ramingen wezen op een extra opbrengst van 200 miljoen euro.

Transportbedrijven

In de Kamer is de oppositie van CDA, SP en PVV zeer kritisch over de accijnsverhoging op diesel en lpg, die er toe zou leiden dat automobilisten en transportbedrijven massaal over de grenzen zouden gaan tanken en daar ook hun boodschappen gaan doen. Volgens het CDA zou de accijnsverhoging ook de schatkist geld kosten door een lagere opbrengst. In totaal dalen de brandstofverkopen in heel Nederland grosso modo. Volgens Wiebes komt dat onder meer doordat auto's steeds zuiniger worden.