THEMA

FISCUS WIJST BEZWAREN WEGENS GERING PRIVÉGEBRUIK AUTO ALLEMAAL AF

De Belastingdienst heeft de bezwaarschriften die in totaal bijna 2000 ondernemers indienden vanwege de btw-correctie voor het privégebruik van een bedrijfsauto, allemaal afgewezen. De fiscus vindt dat de ondernemers niet overtuigend hebben aangetoond dat zij hun zakelijke auto nauwelijks privé hebben gebruikt.

Kilometerregistratie

Ondernemers moeten btw betalen voor het privégebruik van een auto van de zaak. Als zij een kilometerregistratie bijhouden, betalen zij btw over het werkelijke privégebruik. Zonder rittenregistratie bedraagt de btw-betaling 2,7% van de cataloguswaarde van de auto.

Juridische strijd

Veel ondernemers vonden dit percentage te hoog en na een lange juridische strijd bepaalde de Hoge Raad dat deze ondernemers beroep mochten aantekenen. Maar dan moesten ze wel goed onderbouwen hoeveel privékilometers zij hebben gereden. En nu heeft de Belastingdienst dus geoordeeld dat alle betrokken ondernemers niet aan deze voorwaarde hebben voldaan.