| Slimme aangiftesoftware |

Baangerelateerde investeringskorting

BELASTINGADVIESBaangerelateerde investeringskorting:
voordelig investeren vanaf 1 oktober 2020

Je hebt er vast al over gehoord: de Baangerelateerde investeringskorting, oftewel de BIK. Op 1 januari 2020 is deze crisismaatregel in werking getreden, maar de BIK geldt al voor investeringen die op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan. Het betreft een tijdelijke crisismaatregel, waar jouw klant tot 31 december 2022 zijn voordeel mee kan doen.