THEMA

2 STAPPEN EN 5 METHODES VOOR HET BEPALEN VAN DE PRIJS AT ARM'S LENGTH

Transfer pricing en arm’s length-beginsel

Sinds 2002 is het arm´s length-beginsel (vaststelling van de zakelijke prijs) gecodificeerd via artikel 8b Wet op de Vennootschapsbelasting (Wet Vpb). De vaststelling van een zakelijke prijs is van groot belang omdat  bij een onzakelijke prijsstelling een winstcorrectie volgt. Startpunt is de arm’s length-prijs die ongelieerde partijen onder gelijke omstandigheden overeen zouden komen. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 9 van het OESO Modelverdrag. Hoe bepaalt u de arm's length prijs?

Het stappenplan voor het bepalen van een arm's length-prijs

Stap 1: functionele analyse van de transactie

Als eerste belangrijke stap voor het bepalen van een zakelijke prijs moet u een functionele analyse van de transactie maken.

Van belang zijn de navolgende vergelijkingscriteria:

  1. de contractuele voorwaarden;
  2. de uitgeoefende functies, rekening houdend met gebruikte activa en gelopen risico’s alsmede de relatie van deze functies, activa en risico’s met de waardecreatie binnen de multinationale onderneming;
  3. kenmerken van overgedragen goederen of verleende diensten;
  4. economische omstandigheden van de partijen en de markten waarin zij opereren;
  5. bedrijfsstrategie nagestreefd door de betrokken partijen.

Stap 2: vergelijkbaarheidsanalyse

Als tweede belangrijke stap moet u een vergelijkbaarheidsanalyse maken.

Dit is een functionele analyse van de gelieerde partijen die onderdeel uitmaken van de gelieerde transactie. Daarbij moet u kijken naar functies, risico’s en activa. Indien deze analyse problemen oplevert mogen transacties, als er een groot aantal vergelijkbare transacties is, ook gezamenlijk worden beoordeeld. Indien er geen eenduidige verrekenprijs is, mag een range van resultaten worden gebruikt. Voor het verkrijgen van voldoende vergelijkingsmateriaal mogen ook gegevens van meerdere jaren worden gehanteerd. Maar het is niet toegestaan om gegevens van na de transactie te gebruiken.

Alle details over de stappen en de 5 methodes voor vaststelling van de prijs leest u in het kennisdocument. Download het hieronder direct:
Download kennisdocument