THEMA

BEDRIJFSOVERDRACHT: BELANG VAN EEN WAARDERINGSRAPPORT BIJ DE BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING

Meer dan de helft van alle bedrijven in Nederland vallen binnen de categorie familiebedrijf. Jaarlijks staan duizenden ondernemers voor de vraag of zij het bedrijf overdragen aan familie, of dat zij het bedrijf gaan verkopen aan derden. De overdracht van het familiebedrijf is dan ook een actueel, maar vaak ook een heikel thema.

In dit document wordt de overdracht van een familiebedrijf besproken. Er wordt in het bijzonder stilgestaan bij het belang van een waarderingsrapport bij de bedrijfsopvolgingsregeling. Hoe bepaalt u de waarde van het bedrijf en waar moet u rekening mee houden?

Hoe zorg je voor een succesvolle en fiscaal zo voordelig mogelijke overdracht van het familiebedrijf?

Download kennisdocument

Wat maakt de overdracht van familiebedrijven zo anders en veelal complex? Afgezien van de verschillende emoties die kunnen meespelen, heeft elke overdracht uiteraard ook een financiële en fiscale kant. Hoe kun je deze overdracht in goede banen leiden? Welke fiscale faciliteiten zijn er om de familiaire overdracht aantrekkelijk te maken? En hoe voorkom je de valkuilen bij het toepassen van de bedrijfsopvolgingsregeling?

In het kennisdocument wordt het volgende besproken:

  1. De keuzes bij de overdracht van uw familiebedrijf
  2. Voordelen van (het behouden van) een familiebedrijf
  3. De complexiteit van de overdracht
  4. Fiscale gevolgen van de overdracht
  5. De waardebepaling en waarderingsmethodes
  6. Aandachtspunten bij de bedrijfsopvolgingsregeling
Share this post