THEMA

DE GEVOLGEN VAN EEN BREXIT VOOR DE DIRECTE BELASTINGEN

Een Brexit kan grote gevolgen hebben voor veel ondernemingen omdat het VK een belangrijke handelspartner is voor Nederland. De details hangen af van de precieze vormgeving van een Brexit. We kunnen nu wel overzien of en zo ja welke, gevolgen mogelijk zijn voor de directe belastingen.

Download kennisdocument

In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Belang van competentie EU
  2. Gevolgen reeds geïmplementeerde of overeengekomen richtlijnen, vrijheden en jurisprudentie
  3. Gevolgen voor voorkoming dubbele belasting groepsdividenden
  4. Gevolgen voor voorkoming dubbele belasting groepsrente en -royalty's
  5. Gevolgen verschillende bestaande richtlijnen
  6. Gevolgen Nederlandse regels en gesloten verdragen
  7. Hoe cliënten te adviseren
Benieuwd naar de allerlaatste stand van zaken? Wilt u op de hoogte zijn van de fiscale gevolgen van de brexit? Bekijk het webinar op 22 november

Schrijf u in voor het gratis webinar Brexit >>


Share this post