THEMA

SNEL EN TO THE POINT INZICHT: FISCALE EENHEID

In dit document vindt u alles over de fiscale eenheid. Zowel de voordelen, als ook de nadelen van de fiscale eenheid voor de Vpb en natuurlijk wordt uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van de uitspraak van het HvJ EU over de per-element benadering.

Download kennisdocument

In dit document wordt het volgende besproken:

  1. Alle onderwerpen verduidelijkt en ondersteund met tips en voorbeelden
  2. Voor- en nadelen van de fiscale eenheid
  3. De voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid
  4. Belangrijk gevolg van geen fiscale eenheid kunnen vormen
  5. Per-element benadering en anti-winstdrainageregeling
  6. De spoedreparatiemaatregelen
  7. De tijdelijke overgangsmaatregel
  8. Adviseren over fiscale eenheid
Share this post