THEMA

BESLISBOOM ABC-TRANSACTIE

Bij een ABC-transactie zijn minimaal 3 partijen betrokken. Om te kunnen bepalen aan wie van de partijen de BTW kan worden toegerekend moeten verschillende vragen beantwoord worden.

Gebruik onze inzichtelijke beslisboom om u te helpen bij dit proces.

Download beslisboom

In deze beslisboom:

  1. Een visuele impressie van de ABC-transactie
  2. Beslisboom met verschillende ja/nee-vragen
  3. Uitkomst wie van de partijen wat voor verwerving of levering heeft