THEMA

BTW, LOGIES EN DE VERKOOP VAN WIFI-CODES EN FLESSENGAS

Verstrekken van logies: verlaagde btw-tarief

Het verstrekken van logies binnen het kader van de verhuur van een vakantiebungalow is belast tegen het verlaagde btw-tarief. Maar hoe zit het nu als de exploitant ook toegang verleent tot het wifi-netwerk en flessengas verkoopt? Geldt hiervoor ook het verlaagde btw-tarief of het algemene btw-tarief? Rechtbank Gelderland heeft hierover een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBGEL:2018:789).

Verkoop wificodes en flessengas op vakantiepark

Een exploitant van een vakantiepark biedt huurders van vakantiebungalows - tegen betaling van een afzonderlijke vergoeding - toegang tot het wifi-netwerk aan. Buiten de vakantiebungalow kan geen gebruik worden gemaakt van de wifi. Alleen mensen die over een reserveringscode van de vakantiewoning beschikten, kregen tegen betaling een wificode. Ook worden door de exploitant in een winkel op het terrein flessengas verkocht.

Valt verkoop wificode en flessengas onder verlaagd btw-tarief?

De exploitant is van mening dat ter zake van het verlenen van toegang tot het wifi-netwerk en de levering van flessengas is belast tegen het verlaagde btw-tarief omdat sprake is van een bijkomende prestatie die opgaat in het verstrekken van logies binnen het kader van de verhuur van een vakantiebungalow.

De inspecteur is uiteraard van mening dat het verlaagde tarief niet van toepassing is. Hij is namelijk van mening dat sprake is van zelfstandige prestaties.

Elementen van dienstverlening: zelfstandig of bijkomend?

In de uitspraak van de rechtbank komt eerst jurisprudentie van het Hof van Justitie EU aan de orde. Daaruit blijkt dat elk element normaal gesproken als zelfstandig moet worden beschouwd. Maar als één van de elementen de hoofdprestatie vormt en de andere elementen slecht bijkomend zijn, is er sprake van één prestatie. Dan geldt het fiscale regime van de hoofdprestatie. Van een bijkomend element is sprake als dit voor de klant geen doel op zich vormt, maar een middel om optimaal gebruik te kunnen maken van de hoofdprestatie.

Is toegang tot wifinetwerk een bijkomend of zelfstandig element?

De rechtbank heeft getoetst of het verlenen van toegang tot het wifi-netwerk mag meedelen in het verlaagde btw-tarief van de verhuur van vakantiebungalows. Dat mag inderdaad.

Dat komt omdat het aannemelijk is dat het ontbreken van de mogelijkheid gebruik te maken van een wifi-netwerk zal leiden tot minder boekingen en dat – andersom - de aanwezigheid van wifi eraan bijdraagt dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van het verblijf in de vakantiewoning. Ook telde mee dat de wifi nergens anders dan in de vakantiewoning te gebruiken is en de vergoeding relatief klein is.

Is verkoop van flessengas een bijkomen of zelfstandig element?

Mag ook het leveren van flessengas meedelen in het verlaagde tarief? Dat is niet zo volgens het oordeel van de rechtbank. Er is hierover al een arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:1986:AW8113). Hierbij gaat het erom dat flessengas niet uitsluitend ter plaatse wordt gebruikt, dat ook niet-gasten kunnen gas kopen en de gasten de flessen na afloop van het verblijf kunnen meenemen.

‘Samengestelde prestaties’ in de praktijk

Er is inmiddels veel jurisprudentie over het leerstuk samengestelde prestaties. De vraag of sprake is van een samengestelde prestatie blijft iets wat in de praktijk erg moeilijk te beoordelen is. Dit komt omdat het een feitelijke vraag betreft. Er zijn inmiddels heel wat op zichzelf bezien bruikbare handvaten in de jurisprudentie te vinden. Ook wordt in het besluit Toelichting op Tabel I wat meer duidelijkheid gegeven. Mijn advies is dan ook bij twijfel (en voldoende materieel belang) altijd te overleggen met de Belastingdienst. Mocht dit overleg niet tot de gewenste uitkomst leiden, dan staat u helaas niets anders te doen, dan hierover een procedure te starten.

Alles weten over de laatste ontwikkelingen in de aangifte omzetbelasting?


Kijk het webinar "BTW-aangifte" gratis terug >>
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post