THEMA

KABINET SCHORT INPERKING KOEPELVRIJSTELLING BTW OP

De invoering van btw op samenwerkingsverbanden, waarin bedrijven en overheden diensten aan deelnemers verlenen, wordt opgeschort. Eerder werd aangekondigd dat de zogenoemde ‘koepelvrijstelling’ voor btw op 1 januari zou worden ingeperkt, als gevolg van arresten van het Europese Hof. Nederland heeft inmiddels medestanders gevonden om de EU-regels zodanig aan te passen dat dit niet meer hoeft. Dat schrijft het FD naar aanleiding van de mededeling van Staatssecretaris Snel van Financiën.

Koepelvrijstelling

Verzekeraars en banken die samen een bedrijf op hebben gericht om bepaalde diensten af te nemen, hoeven geen btw te betalen over deze diensten als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In Nederland doet deze situatie zich met name voor bij verzekeraars. Zo hebben verzekeraars van brandschade de eerste hulp bij brand ondergebracht bij de Stichting Salvage. En een aantal ziektekostenverzekeraars heeft zijn zorginkoop gebundeld in Multizorg VRZ. Omdat ze zelf zijn vrijgesteld van btw, zouden ze een heffing op deze dienst ook niet kunnen verrekenen.

Prestaties algemeen belang

De vrijstelling van btw geldt ook voor lokale overheden die hun krachten bundelen. Door de arresten van het Hof zou de vrijstelling echter alleen nog gelden voor ‘prestaties van algemeen belang’ zoals zorg, sociale zekerheid en onderwijs. Dit perkt de vrijstelling zoals deze in Nederland toegepast wordt flink in. Daarom pleit het kabinet er nu in Europees verband voor om de koepelvrijstelling te herstellen.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post