THEMA

KENNISDOCUMENT: DE NIEUWE KLEINE ONDERNEMERSREGELING (KOR) IN VOGELVLUCHT

De KOR is opgenomen in de Wet op de Omzetbelasting 1968 en gaat alleen over de btw-aangifte en afdracht van de verschuldigde btw. In 2011 is al gevraagd om een modernisering van deze regeling. Hoofdreden is harmonisatie in Europees verband. Nederland is nog het enige land dat werkt met een afdrachtvermindering, andere lidstaten werken met een omzetgrens. De modernisering neemt deze werkwijze over.

Download kennisdocument

Doel van de KOR

Het doel van de nieuwe KOR is vermindering van de administratieve lastendruk. Na
aanmelding voor de nieuwe KOR hoeft de kleine ondernemer geen btw-administratie meer te
voeren. Hij hoeft geen btw meer af te dragen, maar krijgt ook niets terug. Omdat op langere
termijn de afdracht altijd hoger is dan de aftrek (bij winstgevend ondernemerschap) kan dit ook
een voordeel betekenen in financiële zin.

Verder worden de volgende onderwerpen besproken:

  1. Voorwaarden voor de KOR
  2. Gevolgen van deelname aan de nieuwe KOR
  3. Belangrijkste verschillen met de oude KOR
  4. Btw-herziening als gevolg van vrijstelling
  5. Aanmelden voor de nieuwe KOR
  6. Vergelijking oud en nieuw; een aantal praktijkgevallen
  7. Welke voorbereidingen kunt u treffen?
Share this post