THEMA

NIEUW INZICHT: IS DE TOEPASSING VAN DE VEREENVOUDIGDE ABC-REGELING VERRUIMD?

De vereenvoudigde abc-regeling: niemand wil echt weten hoe deze regeling werkt, maar iedereen wil ‘m toepassen. Met de vereenvoudigde abc-regeling voorkom je dat je, als je partij B bent in een driehoekstransactie binnen de EU, moet registreren in het land van aankomst van de goederen.

Voorwaarden vereenvoudigde abc-regeling

De toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling is natuurlijk wel gebonden aan een aantal voorwaarden. Zo moeten de goederen direct van land A (land van vertrek) worden verzonden naar land C (land van aankomst). Op de factuur moet duidelijk staan dat partij C in deze keten is gehouden de btw te betalen in land C. Partij B moet een speciale listing indienen. Maar laten we bij het begin beginnen: het moet gaan om een keten van drie partijen die voor de btw zijn geïdentificeerd in drie verschillende lidstaten. Of toch niet?

Europese Hof van Justitie (zaak C-580/16)

Op 19 april 2018 heeft het Europese Hof van Justitie over het laatstgenoemde aspect uitspraak gedaan. Firma Hans Bühler KG (partij B in deze zaak), gevestigd in Duitsland, beschikte tevens over een Oostenrijks btw-nummer. Zij kocht goederen van Duitse leveranciers en verkocht deze aan afnemers in Tsjechië. Hierbij paste zij de vereenvoudigde abc-regeling toe onder toepassing van haar Oostenrijkse btw-nummer.

De Oostenrijkse belastingdienst was van mening dat de vereenvoudigde abc-regeling niet van toepassing was, omdat Firma Hans Bühler KG in het land van vertrek (Duitsland) beschikte over een btw-nummer. Zij hief Oostenrijkse btw na ten aanzien van de nummerverwerving door Firma Hans Bühler. Deze btw komt niet voor aftrek of teruggaaf in aanmerking.

Het Europese van Justitie heeft beslist dat de vereenvoudigde abc-regeling in dit geval wel mag worden toegepast. De verwerving gebeurt onder het Oostenrijkse btw-nummer; het (al dan niet) hebben van een btw-nummer in het land van vertrek doet hieraan niets af.

Gevolgen voor de praktijk

Hoewel deze uitspraak bij mijzelf tot btw-technische conflicten leidt, ben ik uiteraard wel blij voor de praktijk. Voor ondernemers die binnen de EU beschikken over meerdere btw-identificatienummers (behalve in het land van aankomst van de goederen) is het nu makkelijker om  de vereenvoudigde abc-regeling toe te passen.  Dit heeft tot gevolg dat er minder snel hoeft te worden geregistreerd in andere landen en dat er in de optiek van de ondernemer eerder btw-vrij kan worden geleverd.

Uiteraard moet er nog wel worden voldaan aan de overige voorwaarden. Zeker de juiste vermelding op de factuur en de listing van dergelijke verkopen worden in de praktijk vaak vergeten, met alle gevolgen van dien!