THEMA

SNEL EN TO THE POINT INZICHT IN DE BTW-AANGIFTE

Als adviseur doet u periodiek de (digitale) btw-aangifte van uw klanten-ondernemers. Dat kan maandelijks, per kwartaal of jaarlijks zijn.

Het aangifteformulier is ontzettend simpel en dat is nogal verraderlijk. De btw-wetgeving is helaas complexer dan we in eerste instantie zouden denken. In dit kennisdocument komen de fouten aan de orde die in de praktijk veel gemaakt worden, de formeelrechtelijke kant van de btw-aangifte en de risico’s bij het onjuist doen van btw-aangifte

Download kennisdocument

In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod, verhelderd met praktijkvoorbeelden en bijzondere aandachtspunten:

  1. Elk van de (sub)rubrieken 1 tot en met 5 worden gedetailleerd doorgenomen
  2. Recht op teruggaaf
  3. De suppletieaangifte
  4. Gevolgen onjuiste aangifte of niet-betaalde btw
  5. Risico's voor de adviseur
Share this post