THEMA

VERHOGING LAGE BTW OPSTAPJE VOOR UNIFORM BTW-TARIEF?

Met Prinsjesdag werd bekend dat het lage btw-tarief wordt verhoogd naar 9 procent. Meerdere experts verwachten dat hiermee een begin is gemaakt aan een uniform btw-tarief. De lage btw zal op den duur worden afgeschaft en het geld dat hiermee vrijgespeeld wordt, zal worden gebruikt om het algemene tarief iets naar beneden te brengen of de inkomstenbelasting te verlagen, is de gedachte.

Te ingewikkeld

Wilbert Nieuwenhuizen, belastingadviseur en eigenaar van btw-adviseurs.nl, denkt dat er uiteindelijk een uniform btw-tarief komt, omdat de verschillende btw-tarieven te ingewikkeld zijn. Door allerlei afbakeningsvraagstukken zou het volgens hem veel makkelijker zijn om één tarief in te voeren. Hij verwacht wel veel ophef, omdat het ten koste van de koopkracht zal gaan. De belasting van arbeid zal namelijk niet evenredig omlaag gebracht worden.

Welvaartswinst

Uit een btw-studie van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt daarentegen dat één uniform btw-tarief voor welvaartswinst zal zorgen. Een vaak genoemde reden om het lage btw-tarief te behouden is dat het de belastingdruk van lage inkomensgroepen vermindert. Om lage inkomens te ontzien is het lage btw-tarief echter een duur en ondoelmatig instrument. De bereikte herverdeling is namelijk klein. In  absolute bedragen hebben hogere inkomensgroepen veel meer voordeel van het verlaagde tarief dan lagere inkomensgroepen, omdat zij meer goederen en diensten consumeren die belast zijn met het verlaagde tarief.

Het CPB concludeert dat een hervorming van de btw voor aanzienlijke welvaartswinst kan zorgen, met name voor het midden- en kleinbedrijf. Modernisering van de btw houdt in dat de vrijstellingen worden afgeschaft en dat het standaard- en het verlaagde tarief geleidelijk worden geünificeerd. Om lagere inkomens te helpen, zou de overheid beter kunnen kijken naar inkomstenbelasting en sociale uitkeringen.

D66: ‘geen vervolgstappen’

Desgevraagd reageert Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid voor D66 en belast met het fiscale portefeuille, dat er volgens hem geen verdere vervolgstappen bekend zijn. Wel geeft hij aan dat een kleiner verschil tussen de tarieven waardevol is. “Het btw-systeem is buitengewoon ingewikkeld. Met nog steeds ridicule voorbeelden dat over caviavoer het hoge btw-tarief gerekend wordt en over konijnenvoer het lage btw-tarief. Waarom is dat? Omdat konijnen gegeten kunnen worden en voor voedsel geldt het lage btw-tarief. Een cavia wordt in Nederland niet gegeten, dus geldt het hoge btw-tarief. Arme Belastingdienst die dit soort dingen moet controleren.”

Grote gevolgen

Eén btw-tarief invoeren is volgens Weyenberg erg ingewikkeld. “Het heeft hele grote gevolgen, bijvoorbeeld aan de grens. Daarom hebben we gezegd: we doen nu dit stapje, zodat we een evenwichtig koopkrachtbeeld overhouden. Ik vind een uniform btw-tarief theoretisch mooi, maar het is praktisch nog wel zo ingewikkeld dat ik vooral geen overhaaste dingen zou doen.”

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post