THEMA

WIJZIGING BTW-HEFFING BIJ VESTIGING OF OVERDRACHT VAN EEUWIGDURENDE ZAKELIJKE RECHTEN

Overgangsregeling

Bij overeenkomsten die vóór 1 juli 2015 zijn gesloten, mag nog worden uitgegaan van een prestatie die is vrijgesteld voor de btw. Dit geldt voor overeenkomsten tot de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van rechten op onroerende zaken. Er wordt dan geen btw geheven maar overdrachtsbelasting. Als u overeenstemming hebt bereikt, moet u dit vastleggen in de koopovereenkomst en akte. De daadwerkelijke vestiging, overdracht, wijziging, afstand of opzegging van die rechten moet uiterlijk op 31 december 2016 juridisch plaatsvinden. Dat bericht de Belastingdienst op haar website. De volledige tekst van de wijziging en de overgangsregeling, leest u in het Staatsblad.