THEMA

B2C E-COMMERCE EN BTW: WEL OF GEEN DREMPELBEDRAGEN?

Webshops

De verkopers van die pakketjes zijn bijvoorbeeld Nederlandse webshops die via een eigen website goederen verkopen. Daarover wordt dan door de verkoper btw afgedragen. Als diezelfde verkopers ook goederen verkopen en laten afleveren bij consumenten in andere EU-lidstaten, dan weet men over het algemeen wel van die regeling met drempelbedragen. Voor de kenner: de regeling ‘afstandsverkopen’. In beginsel zijn alle verkopen aan particulieren in andere EU-lidstaten btw-belast in het land van de koper. Echter, tot een bepaald drempelbedrag (elk land heeft zijn eigen drempelbedrag, variërend van € 35.000 tot € 100.000) wordt btw geheven in het land van vertrek van de goederen. Bij overschrijding van een drempel in een bepaald land, wordt de verkoper daar btw verschuldigd. Dat betekent dat de verkoper in dat land een btw-nummer moet aanvragen en btw-aangiften moet indienen. Voor menig webshop betekent dat meerdere registraties en aangifte- en administratieve verplichtingen. Een Nederlandse webshop die te maken heeft met drempeloverschrijdingen in België, Duitsland, Frankrijk heeft er per jaar 37 (!) btw-aangiften bij.

Gelukscoaches

Onder verwijzing naar de titel van deze column: voor accijnsgoederen geldt geen drempel! Dat is dus opletten voor de startende ondernemer op wijngebied (waarschijnlijk omdat we in Nederland al te veel online kinderkledingwebshops, fotografen en gelukscoaches hebben, zien we in onze adviespraktijk een toename op dat gebied). Vanaf de eerste fles dient dus al lokaal btw te worden afgedragen. Doet men dit niet en de (lokale) belastingdienst ontdekt dit, dan gelden er in sommige landen forse naheffingen en boetes. Vergeet trouwens ook niet om even de accijnsregelgeving goed te laten toetsen.

Platform

Het komt ook voor dat webshops niet via een eigen website maar via een platform verkopen. De webshop legt zijn voorraad dan bijvoorbeeld bij Amazon in Duitsland neer en Amazon zorgt via de Amazon-website voor de verkoop en aflevering. In de meeste gevallen heeft de webshop dan een eigen account en kan elke koper zien van wie wordt gekocht. De webshop verkoopt btw-technisch dan zelf aan de consument en is geen sprake van een verkoop aan- en door Amazon.

Btw-nummer

De praktijk leert dat men nog steeds redeneert vanuit de regeling afstandsverkopen. Dus als aan Duitse particulieren wordt verkocht, draagt de webshop tot het drempelbedrag van € 100.000 Nederlandse btw af. Echter, ook hier spelen drempelbedragen geen rol. Btw-technisch heeft de webshop eerst eigen goederen van Nederland naar Duitsland overgebracht, welke overbrenging als een intracommunautaire transactie moet worden behandeld. De aankomst is een intracommunautaire verwerving, die door de webshop in een Duitse btw-aangifte moet worden aangegeven. Daartoe is direct een Duits btw-identificatienummer nodig. Alle verkopen vallen vervolgens vanaf de eerste verkoop onder de heffing van 19% Duitse Mehrwertsteuer. Let op: de Duitse Mehrwertsteuer is begrepen in het door de consument betaalde bedrag. De door het platform in mindering gebrachte provisie / handling fee etc. vermindert de maatstaf van heffing niet!

Verkeersdrempels

In de toekomst wordt het nakomen van btw-verplichtingen inzake online verkopen voor de webshop een stuk eenvoudiger. Sterker nog, de drempels van de regeling afstandsverkopen verdwijnen en in plaats van lokale btw-aangifteverplichtingen wordt het begrip ‘one-stop-shop’ geïntroduceerd. Persoonlijk zie ik overigens graag meer drempels als het gaat om de toenemende online sales: verkeersdrempels…