THEMA

BELASTINGONTDUIKING… VIA DE WERKKOSTENREGELING

Zwart gat in de loonbelasting

Bij de introductie van de werkkostenregeling (WKR) geloofden we eigenlijk niet wat de nieuwe wetgeving ons bood. Het kwam er op neer – we spreken nu over de allereerste plannen – dat 4% van de fiscale loonsom vrij ingezet zou mogen worden. Het leek eigenlijk te gek voor woorden. Zouden werkgevers daardoor de invoering van de WKR voor zich uitgeschoven hebben, uit ongeloof dus? Tuurlijk klinkt dat een beetje als een zwart gat in de loonbelasting. Steeds meer vragen werden gesteld aan het ministerie van Financiën over het hoe en waarom van de WKR. En ja, bij elk ‘fiscaal vriendelijk’ antwoord ging er wat af, van die 4%. Tegelijk werd de, in eerste instantie redelijk eenvoudige, WKR steeds een beetje uitgebreid met extra regeltjes, goedkeuringen en toelichtingen. Er kwam zelfs een jaar uitstel omdat het na 4 jaar van bijslijpen en onderhandelen wel een hele moeilijke regeling was geworden en de bedrijven te weinig tijd zouden hebben voor voorbereidingen. Na het bericht in 2013 dat pas in 2015 de wettelijk verplichtingen van de werkkostenregeling zouden gelden voor alle werkgevers was het opeens heel stil. Hadden de werkgevers geen vragen meer?

Einde van een nationale sport?

Het leek erop dat werkgevend Nederland geen afscheid wilde nemen van die oude vertrouwde wetgeving rond vergoedingen en verstrekkingen. Het opzoeken van de grenzen van de wet was immers ook een soort nationale sport geworden. Dat zou dan in één klap allemaal geschiedenis zijn geworden…. Dat kon toch niet?

Minder ruimte – meer regels

De ‘oplossing’ kwam als vanzelf. De plannen voor de werkkostenregeling waren eerst zo simpel: geen regels maar wel 4 % vrije ruimte om van ‘alles’ in te stoppen. Maar door ons ongeloof hebben wij de 4% ingeruild voor 1,2% en een scala aan ‘oude vertrouwde’ regeltjes en een heel stelsel van de gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en de intermediaire kosten. Wel een beetje jammer dat mede daardoor één van de doelen van de WKR – het verlichten van de administratieve lasten voor de salarisadministrateur -  helemaal uit beeld is verdwenen. De WKR blijft een intensief proces en vereist altijd samenwerking tussen de salarisadministratie, HR en financiën.

Conclusie

De wettelijk gefaciliteerde belastingontwijking oftewel de WKR is daardoor een regeling die door de hele organisatie gevoeld en gedragen moet worden. Om de voordelen optimaal te benutten zal de salarisadministrateur zijn kennis zeker up-to-date moeten houden net als zijn collega’s van de financiële administratie en HR. Gelukkig kan hij of zij dan op elke volgende verjaardag vertellen dat belasting’ontduiking’ in bepaalde gevallen gewoon mag. We laten ons een nationale sport niet zomaar afnemen!

WKR Verdiepingsdag

Op vrijdag 10 juni as. organiseert Nextens Academy de WKR Verdiepingsdag. Op deze dag laten onze experts u zien hoe u de vrije ruimte optimaal benut zonder risico, hoort u meer over het “noodzakelijkheidscriterium”, het “gebruikelijkheidscriterium”, gerichte vrijstellingen, nihil waarderingen en intermediaire kosten.