THEMA

BELASTINGVRIJE KAPITAALTERUGBETALING, LET OP DE JUISTE ROUTE!

Storten van kapitaal

Als aandeelhouder kunt u (werk)kapitaal aan uw BV verstrekken door kapitaal te storten. U kunt dat kapitaal storten op nieuw uit te geven aandelen. Daarvoor is een notariële akte vereist. Als u niet naar de notaris wilt, kunt u ook een kapitaalstorting doen. Fiscaal is dat als een informele kapitaalstorting, omdat de BV geen aandelen uitgeeft voor het gestorte kapitaal. In de jaarrekening wordt deze storting vaak verwerkt als agiostorting.

Terugbetaling van kapitaal

De terugbetaling van het eerder gestorte kapitaal aan de aandeelhouder kan vrij van inkomstenbelasting. De wet schrijft daarbij voor dat het aandelenkapitaal van de BV door een statutenwijziging verminderd moet worden. Zonder de noodzakelijke notariële akte moet u als aandeelhouder 25% inkomstenbelasting betalen over het vermogen dat u zelf in uw BV heeft gestort. Bij de terugbetaling van informeel kapitaal is de belastingvrije route zo dat het informele kapitaal bij de notaris wordt omgezet in formeel kapitaal en dat vervolgens de aandeelhouders besluiten de nominale waarde van het kapitaal door een statutenwijziging te  verminderen. Zonder die notariële akten valt er bij u als aandeelhouder een aanslag van 25% inkomstenbelasting over het terugbetaalde kapitaal in de brievenbus.

Praktijkvoorbeeld

Een buitenlandse aandeelhouder van een in Nederland gevestigde BV schreef in 2008 een aandelenportefeuille die hij privé hield over op zijn BV. De BV kon daarmee meer zekerheid verschaffen aan leveranciers en klanten. De boekhouder van de BV verwerkte de storting als agiostorting. In 2010 was er voor de BV geen noodzaak meer om de effectenportefeuille aan te houden en de aandeelhouder besloot de aandelenportefeuille weer naar privé over te hevelen. De BV had op dat moment buiten het gestorte kapitaal geen positieve winstreserves. De aandeelhouder was niet op de hoogte van de regels in Nederland waaraan de terugbetaling moest voldoen. Naar aanleiding van de terugbetaling stelde de Belastingdienst vragen en de inspecteur legt een naheffingsaanslag dividendbelasting op. Uiteindelijk heeft de rechter geoordeeld dat de BV onvoldoende zuivere winst had op het moment van terugbetaling, zodat de Belastingdienst geen dividendbelasting kon heffen. De aandeelhouder kwam goed weg doordat Nederland volgens het belastingverdrag geen inkomstenbelasting mag heffen over dividend uit zijn BV.

Conclusie

Het terugbetalen van kapitaal door uw BV luistert erg nauw als u vervelende fiscale gevolgen wilt voorkomen. Gelukkig is het voor de buitenlandse aandeelhouder uit mijn voorbeeld goed afgelopen, maar in een binnenlandse situatie zou hij 25% van zijn effectenportefeuille kwijt zijn aan inkomstenbelasting. Reden ervoor te zorgen dat er bij u alarmbellen afgaan als u kapitaal vanuit uw BV wilt terugbetalen.