THEMA

BTW IN DE NIEUWE ECONOMIE

Bitcoins

David Hedqvist heeft een online portal opgezet waarop bezoekers bitcoins kunnen aan- en verkopen in ruil voor Zweedse kronen. Dat gebeurt tegen een wisselkoers waarbij de bezoekers tevens een vergoeding betalen voor het ruilen van de valuta. De vraag die daarbij opkwam was of de BTW-vrijstelling voor de bemiddeling bij handel in betaalmiddelen hierop van toepassing is. Hierover ontstond discussie omdat Bitcoins geen wettelijk betaalmiddel zijn. Het is een virtuele munteenheid die door wereldwijde gebruikers in het leven is geroepen en niet is ingegeven vanuit overheden. Het Hof van Justitie stelt in haar arrest Bitcoins gelijk met andere wettelijke betaalmiddelen en verklaart daardoor de BTW-vrijstelling van toepassing. Het Hof van Justitie laat hiermee de wettelijke bepalingen mee-evolueren met de ontwikkelingen in de maatschappij, een goede zaak als u het mij vraagt.

E-Books

In een eerdere procedure bij het Europese Hof van Justitie ging het over de vraag of Frankrijk en Luxemburg het lage BTW-tarief mochten toepassen op de levering van elektronische boeken. Het Hof van Justitie heeft in die procedure de toepassing van het lage tarief strikt grammaticaal uitgelegd. Er dient sprake te zijn van de levering van een boek op een fysieke drager, wat bij een elektronisch boek niet het geval is. De conclusie is daarom dat voor elektronische het algemene tarief geldt. Ik vind het lastig uit te leggen dat het voor het BTW-tarief verschil maakt of je een boek van papier leest of dat je daarvoor een e-reader gebruikt. Als je echter hetzelfde e-book koopt op een verouderd medium als een CD-rom, dan is wél het lage BTW-tarief van toepassing. Naar aanleiding van de uitspraak is er vanuit diverse landen al een lobby gestart om de Europese BTW-wetgeving aan te passen zodat het papieren boek en het elektronische boek gelijk behandeld worden. Ik juich die lobby zeker toe.

Conclusie

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen waar de wetgeving over het algemeen achteraan holt. Door de BTW-vrijstelling van toepassing te verklaren op de handel in Bitcoins laat de Europese rechter naar mijn mening zien dat de BTW-wetgeving op dat punt uitgerust is op nieuwe ontwikkelingen. Op andere gebieden, zoals e-books, is dat (nog) niet het geval. Hopelijk komt daarvoor op niet al te lange termijn in Europees verband een wetswijziging, zodat de BTW-wetgeving geen belemmering vormt voor innovatieve producten.

Webinar - BTW in de nieuwe economie

Snel bijgepraat zijn over BTW in de nieuwe economie? Volg dan het gratis webinar op 17 december van 10:00 tot 11:00 uur. Drs. Jan van Esch zal u meer vertellen over de deeleconomie, webshops en de wetgeving per 1-1-2016 voor elektronische diensten, vouchers en de huidige wetgeving. De webinar zal worden afgesloten met eindejaarstips en aandachtspunten.