THEMA

BTW: WAAR MOET U OP LETTEN BIJ DE EXPORT VAN GOEDEREN?

De uitvoer van goederen

De uitvoer is slechts een belastbaar feit als er een levering aan ten grondslag ligt. Exporteert een ondernemer eigen goederen, dan hoeft dit voor de btw niet worden aangegeven. De exportlevering is belast met het nultarief als de ondernemer zelf de goederen laat uitvoeren. Hij moet aan de hand van boeken en bescheiden aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. Het nultarief kan niet worden toegepast als de ondernemer de goederen eerst in Nederland aflevert bij zijn afnemer, welke de goederen vervolgens zal exporteren. Ook als de klant de goederen komt ophalen met de mededeling dat hij de goederen zal exporteren, mag de leverende ondernemer het nultarief niet toepassen. Dit is alleen anders als de afnemer een buitenlandse ondernemer is. De leverende ondernemer moet dit wel aantonen. Daarnaast heeft hij nog steeds de gegevens nodig waaruit blijkt dat de goederen de EU hebben verlaten.

Ketentransacties bij uitvoer

Verder zijn er de ketentransacties bij uitvoer. Hierbij zijn er verschillende ondernemers die dezelfde partij goederen leveren, waarbij wordt afgesproken dat de eerste leverancier de goederen uitvoert en laat afleveren bij de laatste afnemer. Bij ketentransacties bij uitvoer wordt ook snel gedacht dat alle leveranciers in de keten het nultarief mogen toepassen. Niets is minder waar. Waar veel andere EU-lidstaten in dit geval het nultarief toestaan voor iedere leverancier in de keten, wordt dit in Nederland anders behandeld. Volgens de Nederlandse zienswijze is de uitvoerbeweging namelijk toe te rekenen aan de laatste schakel en mag daarom alleen de laatste schakel het nultarief voor uitvoer toepassen. De eerdere schakels moeten dan in beginsel Nederlandse btw berekenen. Dit geldt ook voor de eerste leverancier, die nota bene zelf voor de uitvoerformaliteiten zorgdraagt! Uiteraard is er wel  een oplossing. Op het moment dat de afnemers in de keten aan hun leveranciers een opdracht tot uitvoer verstrekt, mag ook die leverancier het nultarief toepassen. Je moet het maar net weten.

Diensten bij uitvoer

Diensten ten aanzien van goederen die worden uitgevoerd, vallen onder het nultarief. Hierbij moet de dienstverrichter wel aantonen dat de goederen worden uitgevoerd. Het is niet van belang dat de dienstverrichter een directe overeenkomst heeft met de partij voor wie de goederen worden uitgevoerd. Dit kan in het buitenland overigens anders zijn: het Europese Hof van Justitie heeft recentelijk geoordeeld dat bij vervoersdiensten het nultarief slechts mag worden toegepast als de vervoerder rechtstreeks opdracht heeft gekregen van de verzender of van de ontvanger.

Conclusie

De Nederlandse dienstverrichter moet op de hoogte zijn van de verschillen in btw-heffing voor zover hij diensten verricht aan buitenlandse ondernemers, omdat het gevolgen heeft voor de wijze van aangeven in zijn btw-aangifte. Kortom, er komt voor de heffing van btw meer kijken voor de toepassing van het nultarief bij de uitvoer van goederen en diensten ten aanzien van uitgevoerde goederen. Het veel gehoorde “Alles met uitvoer is nul” gaat zeker niet op!