THEMA

DE TOEKOMST VAN (HET VAK VAN) DE BELASTINGADVISEUR

Belastingrecht saai?

Feit is dat de meeste (schoon)ouders geen benul hebben wat een belastingadviseur zoal de hele dag uitspookt. Behalve dan dat het ongetwijfeld reuze saai is. Dat wist ook mijn destijds vijfjarige zoon al te melden toen ik hem (elf jaar geleden inmiddels) vroeg of hij – net als zijn vader – belastingadviseur wilde worden. ‘Nee’, sliste het manneke beslist (hij was aan het wisselen): ‘da’s sssaai’. Met dat saaie valt het trouwens wel mee. Het gaat immers over (soms veel) geld, en dan is de belangstelling al snel gewekt. ‘Alleen seks is leuker’ heb ik een zaal vol studenten ooit gemeld, ‘maar belastingrecht duurt langer’. En dat lijkt me tot op de dag van vandaag beslist een houdbare stelling.

Toekomst fiscaliteit

Maar blijft het zo leuk? Da’s een lastige vraag. Want voorspellen is lastig, zeker als het over de toekomst gaat. Een grapje dat overigens niet van mij komt, maar aan Einstein wordt toegeschreven. Dat er in de fiscaliteit de komende jaren veel gaat veranderen is zeker. Waarbij ik nog niet eens doel op het feit dat de beruchte blauwe enveloppe (waarvan de kleur blauw overigens auteursrechtelijk beschermd is) binnen afzienbare tijd gaat verdwijnen, als gevolg van de inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen wet Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst’. We gaan op termijn allemaal –ook de particulier – fiscaal volledig digitaal. Maar er is meer dan dat. Veel meer.

Digitalisering: gemak of last?

De belastingaangifte zal blijven bestaan. Maar uw aangiftewerk zal anders worden. Enerzijds wordt u door bijvoorbeeld de VIA (vooraf ingevulde aangifte) verlost van veel zoekwerk in (oude of even niet te vinden) paperassen. Ook (digitale) overzichten en de WOZ vereenvoudigen de taak van de consulent of adviseur. Veel doe-het-zelvende belastingplichtigen vinden het al snel goed en drukken daarom maar snel met een zucht van verlichting op de send button. Maar weet dat de fiscus de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een aangifte altijd bij de belastingplichtige legt. Zodat een boete bij een door de contribuabele (mooi woord) volledig gevolgde VIA zeer wel denkbaar is. En ook is er dan de kans dat er geld blijft liggen. Tegelijkertijd wordt het voor de adviseur tijd om voor het opstellen, invullen en indienen van een belastingaangifte gevarengeld te gaan vragen. Want het is een werkzaamheid met grote risico’s! Zowel richting fiscus als richting klant. Bij een aangifte is een fiscaal delict nooit ver weg, en is het misdrijf van valsheid in geschifte altijd dichtbij. Ook zaken als een informatiebeschikking, strafbeschikking en/of een 4e tranche boete zijn beslist niet denkbeeldig. Om van (onvoorwaardelijke!) gevangenisstraf nog maar te zwijgen. Hetzelfde geldt voor advies. Daar komt het grootste gevaar niet van wat u geadviseerd heeft, maar van wat u verzuimd heeft te adviseren.

Claims

Daarbij neemt de claimbereidheid in Nederland beslist toe, en zelfs een jarenlange relatie staat aan een claim niet in de weg. U bent er voor verzekerd, weet zelfs uw meest onnozele klant. En als u al correct geadviseerd heeft (chapeau!), vergeet dan vooral niet om het goed vast te leggen in het dossier? Want ‘no job is finished until the paperwork is done’.

Fiscaal adviseur blijft onmisbaar

Toch blijft de fiscaal adviseur – ondanks alle genoemde voetangels en klemmen - naar mijn mening ook in de toekomst verzekerd van een goede boterham. Want maar weinig klanten kunnen het allemaal nog zelf. En als ze het al kunnen is de zin daarin meestal ver te zoeken. Maar fiscale werkzaamheden kunnen absoluut niet meer zonder kwaliteit. Kwaliteit (en integriteit) van de adviseur en zijn of haar kennis, kunde en professionaliteit. Daar gaat het om. Zonder goede en veilige hard- en software, actuele kennis van wetgeving, beleid en rechtspraak en (voor als het dan toch fout gaat) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is belastingadviseur een onzeker bestaan. Maar voor wie het goed geregeld heeft, is en blijft belastingadviseur ook in de toekomst een boeiend en profijtelijk vak.   De auteur van dit stuk geeft een presentatie over de toekomst van het vak belastingadviseur op de Elsevier Nextens Klantendag Elsevier Nextens Klantendag 2015 De jaarlijkse Klantendag voor de fiscale producten van Elsevier is op dinsdag 13 oktober 2015 in de Jaarbeurs Utrecht. Op deze gratis en compleet verzorgde dag krijgt u, als gebruiker van Elsevier Nextens, onze aangiftesoftware, de kennisbank FiscaalTotaal en/of onze almanakken, een kijkje in onze keuken. Bekijk het complete programma en schrijf u gratis in>