THEMA

DE WONDERE WERELD VAN DE BTW

Btw over privégebruik auto

Sinds 1 juli 2011 kent de Nederlandse btw-wetgeving een heffing over privégebruik ter zake van auto’s. Een belastingplichtige die meent dat er voldoende munitie is om deze heffing te vermijden, heeft een rechtszaak aangespannen. Nadat in eerste aanleg de belastingplichtige door de rechtbank op ongeveer alle punten in het ongelijk is gesteld, is hoger beroep ingesteld. Het gerechtshof kwam nagenoeg tot hetzelfde oordeel. Er restte niets anders dan in cassatie te gaan bij de Hoge Raad en heeft de advocaat-generaal ter zake van deze cassatieprocedure dit jaar advies uitgebracht. Op een klein punt na wordt de Hoge Raad geadviseerd om de belastingplichtige wederom in het ongelijk te stellen. Het ligt voor de hand dat de Hoge Raad dit advies overneemt, en daarmee blijkt de hele procedure een ‘total loss’.

Btw in de horeca

Een andere procedure betreft de btw in de horeca. Restaurantdiensten vallen in Nederland onder het 6%-tarief, met uitzondering van de verstrekking van alcoholische dranken. Er zijn momenteel diverse procedures aanhangig, met als stelling dat de btw-richtlijn geen mogelijkheid biedt om de verstrekking van alcoholische dranken van het 6%-tarief uit te zonderen. Dit jaar hebben drie rechtbanken inmiddels geoordeeld dat de richtlijn deze mogelijkheid wel biedt. Ongetwijfeld zal er hoger beroep worden ingesteld, maar voorlopig blijft de champagne dus nog in de koelkast staan.

Betaling in natura

Adviseurs die in natura worden betaald kunnen voorlopig opgelucht adem halen. Cliënten die wegens financiële problemen een factuur niet in geld kunnen betalen, bieden klaarblijkelijk nog wel eens aan om hun boot of schilderij als betaalmiddel in te zetten. De financiële dienstverlener die aldus een boot als betaling accepteerde, heeft deze boot vervolgens doorverkocht. De rechtbank oordeelde vorig jaar dat over deze verkoop 21% btw verschuldigd was. Daarmee treedt feitelijk dubbele heffing op: eenmaal ter zake van de verleende dienst en vervolgens nogmaals over de doorverkoop. In hoger beroep vond het gerechtshof dat de dienstverlener door middel van de doorverkoop louter gebruik heeft gemaakt van zijn eigendomsrechten en daarmee geen sprake was van een economische activiteit. De doorverkoop blijft daarom buiten heffing en gaat u als dienstverlener daarmee niet het schip in.

Sinterklaas als acteur

Over schip gesproken, de stoomboot meerde dit jaar weer aan en bracht ons Sint Nicolaas etc. Dit was aanleiding voor de Belastingdienst om op de website een bericht te plaatsen met als strekking dat Sinterklaas valt onder het 6%-tarief. Gemakshalve wordt de toepassing ervan doorgetrokken naar de Kerstman. Een opmerkelijk bericht, dat mij tot enige kanttekeningen verplicht. Ik ben enigszins in mineur, want hoezo is Sinterklaas een ‘acteur’? En hoe zit dat met de zwarte, witte, regenboog-, roetveeg- en kanariepieten, mogen die nu wel of niet van het 6%-tarief genieten? En zodra men door een bedrijf wordt ingehuurd, dan moet natuurlijk een factuur worden gestuurd. Moet op de factuur dan 6% btw worden vermeld, of is het de algemene verleggingsregeling die geldt? De Sint resideert namelijk permanent in het buitenland, en de afnemer is een btw-plichtige in Nederland. Is zijn jaarlijkse aanwezigheid echter een vaste inrichting, dan is er wel de 6%-verplichting. Tot slot is het de goedkeuring voor de Kerstman die enigszins steekt, want de wettelijke basis ervoor ontbreekt. In tegenstelling tot Sint en Piet, de Kerstman bestaat immers niet.

Slotoverweging

U denkt wellicht dat we hiermee alle gekkigheid wel hebben gehad. Nou, de wondere wereld van de btw kent een reisbureauregeling die in beginsel voor elke btw-plichtige ondernemer geldt, behalve voor de echte reisbureaus…. Daarover wellicht een volgende keer meer. Voor nu wens ik u vast prettige btw-vrije feestdagen!