THEMA

HEFFING VAN BTW OVER WAARDE- EN CADEAUBONNEN

Europees voorstel

In Europees verband is er al enige tijd geleden een voorstel gedaan om het tijdstip van heffing te harmoniseren. In deze bijdrage een update van de ontwikkelingen en een overzicht van de huidige Nederlandse praktijk.

Single purpose vouchers vs multi purpose vouchers

De Europese Commissie heeft al in 2012 een voorstel gedaan voor een eenduidige heffing van BTW over vouchers binnen Europa. Door de verschillende regels in de verschillende lidstaten kan er sprake zijn van dubbele heffing of dubbele niet-heffing bij het gebruik van vouchers over de grens. Het voorstel houdt in dat de heffing van BTW onderscheidt maakt tussen vouchers die voor één doel kunnen gebruikt (single purpose vouchers, SPV) en vouchers die voor meerdere doelen kunnen worden gebruikt (multi purpose vouchers, MPV). Voor SPV’s is het voorstel dat er direct bij uitgifte BTW verschuldigd is en bij MPV’s op het moment van inwisselen.

Nederlandse praktijk

In Nederland hoeft een ondernemer bij het uitgeven van waardebonnen geen BTW af te dragen. Pas bij het inwisselen van de waardebon is over de waarde van het verkochte product of dienst BTW verschuldigd. Voor de verkoop van telefoonkaarten geldt het bovenstaande niet. Hierbij kent Nederland nu al het onderscheid tussen single-purpose en multi-purpose. Bij single-purpose telefoonkaarten is er direct bij verkoop BTW verschuldigd en bij multi-purpose telefoonkaarten op het moment van inleveren. Voor telefoonkaarten is de Nederlandse praktijk daarmee al in lijn met het voorstel van de Europese Commissie.

Nog geen verandering voor Sinterklaas en Kerst

De voorgestelde wijziging van de richtlijn op Europees niveau had in moeten gaan op 1 januari 2015. Doordat de lidstaten geen overeenstemming kunnen bereiken over de definitie van een voucher, is de wijziging nog niet doorgevoerd. Ook na recent overleg zitten de lidstaten niet op één lijn en het is daarom maar de vraag of de harmonisering van de BTW behandeling van vouchers op korte termijn plaats gaat vinden. Tot die tijd zal Nederland de huidige praktijk voortzetten en verandert er nog niets aan de cadeautjes met Sinterklaas en Kerst.

Conclusie

Iedereen krijgt wel eens een cadeau- of waardebon. Het is niet altijd duidelijk op welk moment er BTW betaald moet worden over de cadeau- of waardebon. Europees vindt men het onwenselijk dat verschillende lidstaten hier verschillend mee omgaan. Er ligt daarom sinds 2012 een voorstel tot harmonisatie. De lidstaten kunnen het tot op heden niet eens worden over de exacte inhoud van het voorstel, dus voorlopig blijft de verschillende behandeling bestaan. In Nederland is er pas bij inwisseling van een cadeau- of waardebon BTW verschuldigd en naar verwachting blijft dat voorlopig nog zo.

Webinar - BTW in de nieuwe economie

Snel bijgepraat zijn over BTW in de nieuwe economie? Volg dan het gratis webinar op 17 december van 10:00 tot 11:00 uur. Drs. Jan van Esch zal u meer vertellen over de deeleconomie, webshops en de wetgeving per 1-1-2016 voor elektronische diensten, vouchers en de huidige wetgeving. De webinar zal worden afgesloten met eindejaarstips en aandachtspunten.