THEMA

HOGE RAAD STELT IPAD GELIJK AAN COMPUTER

Feiten

Het betreft in deze zaak een indelingskwestie. RTL voorziet 664 werknemers in 2010 van een iPad ter waarde van € 699. Moet de iPad, die voor zowel 3G als voor wifi geschikt is, worden aangemerkt als een communicatiemiddel of las een computer op basis van de wetsbepalingen in de loonbelasting? In eerste aanleg vond Rechtbank Haarlem (nr. 12/2572, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY4908) dat de iPad een kleine computer was die verschillende communicatievormen had. De functies van de iPad sluiten volgens de Rechtbank aan bij functies die onder computerfuncties moeten worden geschaard. Hof Amsterdam (nr. 13/00010, ECLI:NL:GHAMS:2014:3946) kwam echter tot een tegenovergesteld oordeel, namelijk dat de iPad een communicatiemiddel is. Het Hof is tot deze conclusie gekomen na overwogen te hebben dat de iPad door onder meer het touchscreen (en daarmee de minder vlotte invoer van gegevens) dusdanig is beperkt in vergelijking met desktop-pc’s en laptops dat hij als communicatiemiddel moet worden aangemerkt (zie het bericht Verstrekte iPad toch onbelast? van 1 oktober 2014). Na een conclusie van A-G Niessen (ECLI:NL:PHR:2015:398) heeft de Hoge Raad zich over deze zaak uitgesproken.

Indeling tablet voor de loonbelasting

Het geschil in cassatie betreft de vraag of de iPad kan worden geschaard onder 'telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen'. Dit zou betekenen dat de iPad niet tot het loon gerekend moet worden. De staatssecretaris van Financiën bepleit echter een indeling onder 'computers en dergelijke apparatuur'. Het onderscheid is belangrijk aangezien dit bepalend is voor de vraag of de afgedragen loonheffing ad € 323.687 voor teruggave in aanmerking komt. Voor communicatiemiddelen is bepaald dat deze als belastingvrije verstrekking kunnen worden aangemerkt als het zakelijk gebruik van meer dan bijkomstig belang is (ten minste 10%). Voor computers ligt dit aanzienlijk hoger. Om als een belastingvrije verstrekking te worden aangemerkt moet sprake zijn van een nagenoeg geheel zakelijk belang (ten minste 90%). Let wel op dat dit ziet op de regeling van de loonbelasting zoals die gold 2010. Dit onderscheid wordt sinds 1 januari 2015 niet meer gemaakt. Vanaf die datum is de werkkostenregeling verplicht en daarin is het onderscheid geëlimineerd. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat een apparaat niet zowel een computer als een communicatiemiddel kan zijn voor de loonbelasting. Het is het een of het ander. Volgens het Hof bieden de parlementaire stukken echter onvoldoende aanknopingspunten voor een dergelijke classificatie. Om die reden heeft het Hof gekozen aan te sluiten bij de kenmerken van de iPad en de daarbij meest bijbehorende categorie.

De rangorde van de Hoge Raad

De wettekst in 2010 kan als volgt worden geciteerd: “Vrije verstrekkingen zijn: (…) (…) telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen – niet zijnde computers en dergelijke apparatuur en bijbehorende apparatuur –, tenzij het zakelijke gebruik van meer dn bijkomstig belang is;” Uit de bovenstaande passage blijkt dat wordt uitgesloten dat zowel sprake kan zijn van een communicatiemiddel als van een computer. Een keuze in één van de twee categorieën is dus vereist. Ondanks dat hof heeft overwogen onvoldoende aanknopingspunten te vinden in de parlementaire stukken, is de Hoge Raad een andere mening toegedaan. Volgens de Hoge Raad dient de passage zo worden uitgelegd dat eerst moet worden gekeken of sprake is van een classificatie van de iPad onder de categorie 'computers en dergelijke apparatuur' alvorens deze moet worden getoetst aan bepaalde criteria welke zien op de indeling onder de categorie 'telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen'. Het gaat dus niet, anders dan het Hof beweert, om de vraag welke kenmerken doorslaggevend zijn maar of de iPad primair onder de categorie 'computers en dergelijke apparatuur' kan worden geschaard. Volgens de Hoge Raad laat de omschrijving van de iPad geen andere conclusie toe dan dat deze bedoeld is voor taken die ook door een computer kunnen worden verricht. Denk hierbij aan de verwerking en opslag van gegevens, in de vorm van tekst, cijfers, beeld en geluid, het zoeken naar informatie op het internet, en voor ontspanning. Hierbij lijkt de Hoge Raad ons inziens een rangorde te lezen in de wetgeving die ondersteund wordt door de wetsgeschiedenis. De Hoge Raad heeft in zijn oordeel A-G Niessen gevolgd, die dezelfde mening is toegedaan. Zie ook het bericht Is de iPad een communicatiemiddel of computer? Het verschil is € 323.687 van 23 april 2015. Let op: sinds de verplichtstelling van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 is het onderscheid tussen een communicatiemiddel en een computer niet meer relevant. U kunt hyperlinks uit bovenstaand artikel alleen openen wanneer u een abonnement op de Kennisbank FiscaalTotaal heeft. Bent u op zoek naar fiscale verdieping voor een betrouwbaar advies aan uw klant? Lees meer over FiscaalTotaal en vraag een demo aan!>