THEMA

NAHEFFING MET BOETE DOOR BOUWKOSTENOPGAAF! OF TOCH NIET?

Welke gronden

Omdat de inspecteur hem overrompelde met deze mededeling, maar vooral ook om mijn boosheid te onderdrukken, gaf ik mijn cliënt het advies dat hij de inspecteur maar eens moest vragen op welke gronden hij dan tot het opleggen van meerdere naheffingsaanslagen met boeten wilde overgaan.

Meerdere bouwkostenopgaven

Na enige tijd belde mijn cliënt mij weer terug en deelde mij mee hoe hij met de inspecteur gevaren was. De grond van naheffing was eigenlijk heel simpel, had de inspecteur gezegd. Mijn cliënt had namelijk meerdere bouwkostenopgaven verstrekt in de periode waarover de inspecteur wilde gaan naheffen. Mijn cliënt had blijkbaar goed doorgevraagd en kon mij aanvullend meedelen dat de inspecteur naar aanleiding van Hof Den Bosch had geconcludeerd dat een bouwkostenopgaaf al een factuur was. De datum die op de bouwkostenopgaaf stond was bepalend voor de afdracht, aldus de inspecteur. En, zo voegde de inspecteur er aan toe: ook in de literatuur is men van mening dat de bouwkostenopgaaf een factuur is die voor de opdrachtgever grond oplevert om de in rekening gebrachte btw als voorbelasting af te trekken. Deze inspecteur was wel heel scherp en deskundig, oordeelde mijn cliënt. Dat mijn cliënt in een later tijdvak de btw aan deze opdrachtgever keurig in rekening gebracht had op een correcte factuur, de btw heeft vermeld in de btw-aangifte en ook de btw tijdig heeft voldaan, was hij waarschijnlijk door de spanning vergeten of had hij onvoldoende scherp.

Factuurvereisten

Natuurlijk besloot ik op nader onderzoek uit te gaan. Even los van de afdracht-kant, was ik benieuwd of een bouwkostenopgaaf inderdaad een factuur is en dus de aftrek van btw eerder kan worden geclaimd, namelijk (al) bij de bouwkostenopgaaf. Dat biedt ogenschijnlijk voordelen. Mijn onderzoek was snel klaar: de bouwkostenopgaaf die Hof Den Bosch voor zich had liggen voldeed op een heel aantal punten aan de normale factuurvereisten. Het heette ‘bouwkostenopgaaf’ maar voldeed qua inhoud aan de factuurvereisten. De conclusie naar aanleiding van de uitspraak van Hof Den Bosch dat ook een bouwkostenopgaaf een factuur is, is te kort door de bocht. De conclusie naar aanleiding van de uitspraak van Hof Den Bosch dat een bouwkostenopgaaf een factuur kan zijn als alles is vermeld wat er op een factuur hoort te staan, is een betere conclusie.

Naheffing niet geheel onlogisch

Tegelijk is de zaak voor Hof Den Bosch minder schokkend of bruikbaar dan menigeen denkt. Ik moet echter wel toegeven aan de inspecteur dat als hij btw naheft op grond van het feit dat de bouwkostenopgaaf nagenoeg alle elementen bevat van een factuur, een naheffing niet geheel onlogisch is als het omgekeerde (ik bedoel de mogelijkheid van btw-aftrek) ook geldt. Het echte ‘nieuwe’ zit wat mij betreft in de constatering van de Hoge Raad dat als de bouwkostenopgaaf voldoet aan de factuurvereisten de btw-aftrek niet kan worden geweigerd omdat de prestatie nog niet is verricht en de aftrek te vroeg is geclaimd. De inspecteur heb ik inmiddels kunnen overtuigen en hij beschouwt zijn voornemen als een eindstation.