THEMA

OVERHEID FRUSTREERT PRIVACY VERMOGENDE (OUD-)ONDERNEMERS

Transparantie zonder noodzaak

Hoewel deze publicatieplicht voor actieve BV’s volstrekt legitiem kan zijn, is dat voor de persoonlijke BV van de directeur-grootaandeelhouder niet (snel) het geval. Immers, schulden hebben dergelijke vennootschappen veelal niet of nauwelijks. Met name na een verkoop van de onderneming bestaat het vermogen van deze persoonlijke BV’s veelal geheel uit beleggingen. De gedachte dat de buurman voor een paar euro kan zien wat hij of zij heeft is een doorn in het oog van vermogende aandeelhouders van een BV (of NV). Met name (erfgenamen van) succesvolle (oud) ondernemers ervaren de publicatieplicht als een zware aantasting van hun privacy en hun gevoel van veiligheid (risico op inbraak, ontvoering van familieleden etc.).

Ontsnappen aan publicatieplicht

Niet voor niets zoeken adviseurs al vele jaren naar manieren om aan de publicatieplicht te ontsnappen. De laatste jaren wordt vermogen van BV’s steeds vaker ‘overgeheveld’ naar een commanditaire vennootschap (CV) of een fonds voor gemene rekening (FGR). Een CV staat weliswaar bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven, maar hoeft geen cijfers te publiceren, en een FGR wordt in zijn geheel niet bij de KvK geregistreerd. Om vermogen van een BV belastingvrij over te kunnen hevelen naar een CV of FGR dient de Belastingdienst goedkeuring te geven. Dit was in het verleden volstrekt gebruikelijk, totdat het de politiek duidelijk werd dat met ingang van 2017 een Europese richtlijn moet worden ingevoerd die dient om witwassen en terrorisme tegen te gaan. Deze richtlijn houdt in dat de uiteindelijke belanghebbende van vennootschappelijk vermogen, geregistreerd moet zijn in een register. Omdat het nu nog niet duidelijk is hoe in dat kader met CV’s en FGR’s dient te worden omgegaan, heeft het ministerie van Financiën medio dit jaar besloten dat de Belastingdienst niet langer mag meewerken aan het opzetten van een privacystructuur. De aandeelhouder mag dat wel doen, maar dan zonder voorafgaande fiscale zekerheid.

Overheid frustreert anonimisering

Naar mijn mening verplaatst de overheid zich volstrekt onvoldoende in de vermogende (oud-) ondernemers. Anonimisering is uitsluitend gericht tegen personen die geen enkel gerechtvaardigd belang hebben bij inzage in cijfers bij de KvK. De Belastingdienst en de bank weten namelijk nauwkeurig welk vermogen CV’s en FGR’s bezitten en aan wie dat vermogen toebehoort. Ook wordt geen euro minder belasting betaald. Het enige dat de aandeelhouder wil, is dat nieuwsgierigen of kwaadwillenden zonder enig belang niet kunnen zien wat hij of zij bezit in zijn of haar BV. En dat zou iedereen in een dergelijke situatie wensen, toch? Hierbij doe ik een oproep aan onze volksvertegenwoordigers: schep kaders waarbinnen privacystructuren met fiscale zekerheid vooraf doorgang kunnen blijven vinden, of voer een vrijstelling in voor publicatieplicht bij de KvK voor dergelijke BV’s!