THEMA

POLITIEK: WAAROM MOEILIJK DOEN, ALS HET LEUKER KAN?

Verkiezingsprogramma als boekwerk

Sommige programma’s zijn compact, de andere zijn boekwerken. Daarnaast kennen zij geen zelfde opbouw, waardoor men niet snel de relevante punten uit de programma’s kan halen. Alle hebben ze gemeen dat ze fiscale onderwerpen behandelen. Nee, de politiek neemt geen voorbeeld aan het bedrijfsleven. Zij kiest ervoor om de informatie hapsnap aan het electoraat te verstrekken. In de hoop stemmen te trekken.

Machtsmiddel

Eigenlijk is het best vreemd nu ik erover nadenk. Zelf verwacht de Tweede Kamer heldere rapportages opgesteld volgens een bepaald stramien, waarin zij juist en volledig worden ingelicht. O wee als het parlement verkeerd wordt ingelicht, dan zijn de poppen aan het dansen. De minister of staatssecretaris kan naar huis. Welk machtsmiddel hebben wij als kiezer om het gedrag van de politieke partijen af te keuren? Niet stemmen of stemmen op een andere partij, die zich eveneens schuldig maakt aan onheldere epistels. Wij weten allemaal dat niet stemmen eigenlijk geen optie is en wij stemmen daarom toch. In het kader van deze reeks zijn wij de verkiezingsprogramma’s ingedoken. Leerzaam om door te nemen, maar een ramp om de fiscale punten eruit te halen.

Fiscale consequenties

Als alle partijen echt het belastingstelsel willen hervormen, dan verwacht ik daar ook een apart blok in het partijprogramma van of ten minste een helder paragraaf per thema. Niets van dit alles. Wij hebben pagina in pagina uit van de programma’s moeten scannen op fiscale consequenties. Wij hebben al deze punten in een overzicht neergezet om te kunnen zien waar de verschillen en de overeenkomsten zijn. Wij hebben dat beroepshalve voor jullie gedaan. Maar kunt u zich voorstellen dat het gehele electoraat elk verkiezingsprogramma doorneemt en de punten op een rijtje zet om een goede afweging te maken? Nee toch? De Belastingdienst roept al jaren dat zij het niet leuker kunnen maken, wel makkelijker. De laatste tijd verkeert de Belastingdienst in zwaar weer. De bestuurlijke chaos, de leegloop van kennis en de verouderde IT-systemen. De politieke partijen zien allemaal voordelen van een sterke Belastingdienst, maar zien het eerder als een noodzakelijk kwaad. Geld mag er niet naartoe. De dienst mag niet te veel geld kosten. Zij lijken te vergeten dat de Belastingdienst de enige overheidsinstelling is die geld oplevert!

Belastinginkomsten mislopen

Onze economie is op het buitenland georiënteerd, veel belastinginkomsten worden misgelopen vanwege de internationale constructies. Zo maakte de Europese Unie vorig jaar bekend dat zij denkt 165 miljard euro aan omzetbelasting mis te lopen, deels vanwege fraude, deels vanwege de niet goed communicerende systemen van de verschillende belastingdiensten. Het onvoldoende outilleren van onze Belastingdienst kost ons geld ofwel: het houdt de belastingtarieven nodeloos hoog. Politiek, maak het de belastingdienst makkelijker en het voor ons leuker. Pak de belasting groots aan en zet voortaan de (fiscale) thema’s even netjes op een rij en win stemmen voor je partij.