THEMA

SCHENKING AAN DE PARTNER

Gemeenschap van goederen

Dus is het je taak als adviseur van de ondernemer én van de partner de consequenties van een onverhoopte echtscheiding ter sprake te brengen. In de meeste gevallen blijkt dat de verdeling van het vermogen wel erg onredelijk uitpakt. Zeker wanneer de ondernemer in zijn bv een groot vermogen heeft opgebouwd en de partner geen privévermogen heeft. De partner blijft dan berooid achter. Het wijzigen van de huwelijksvoorwaarden naar een algehele gemeenschap van goederen is dan een optie. De staatssecretaris heeft namelijk aangegeven dat dit geen belastbare schenking is. Wat ook geldt bij een overgang naar een wederkerig finaal verrekenbeding. Toch is een gemeenschap van goederen meestal niet de meest gewenste verdeling. De ondernemer wil immers de onderneming behouden. Daarom is een beperkte gemeenschap voor veel ondernemers passender. Wanneer de koude uitsluiting wordt omgezet in een beperkte gemeenschap kan er echter wel sprake zijn van een belaste schenking. Dit wordt voorkomen wanneer er voldaan is aan een natuurlijke verbintenis. Voorheen was het erg onduidelijk wanneer er sprake was van een belaste schenking of van een vrijgestelde natuurlijke verbintenis. De voorgestelde wijzigingen in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 namen de onduidelijkheid weg. Het voorgestelde uitgangspunt was dat er geen schenking zou worden geconstateerd zolang het aandeel van de minder vermogende echtgenoot in het totale vermogen niet meer dan 50% zou zijn.  Dit wetsvoorstel gaf de praktijk de gewenste duidelijkheid waar al lang op gewacht wordt.

Geen belastingconstructie

Maar net zo verrassend als het wetsvoorstel zelf, was daar ook het amendement van Kamerlid Omtzigt. Volgens Omtzigt ging het wetsvoorstel niet ver genoeg en konden er nog steeds situaties ontstaan waarbij schenkbelasting verschuldigd zou zijn binnen het huwelijk. Volgens het amendement is naar maatschappelijke opvattingen het huwelijk geen belastingconstructie. En als hier wel sprake van zou zijn, dan doel je op een schijnhuwelijk en dit dient aangepakt te worden. Blijkbaar was er voldoende steun voor deze stelling, want het amendement is aangenomen en de lang verwachte duidelijkheid is weer ver uit het zicht verdwenen. Dus is het momenteel nog steeds goed kijken of er wel of geen sprake is van belaste schenking bij het wijzigen van huwelijkse voorwaarden of bij het schuiven van vermogen tussen partners. Nu is het aan de staatssecretaris om de schenkingsmaatregelen binnen het huwelijk opnieuw vorm te geven. Nu maar hopen dat er in de tussentijd nog een goedkeurend besluit komt waarin de 50%-regel wordt opgenomen.