THEMA

BELASTINGDIENST VERSOEPELT REGELING VOOR BETALINGSUITSTEL

De Belastingdienst heeft de regeling voor betalingsuitstel versoepeld en vereenvoudigd. Het aanvragen wordt makkelijker voor alle ondernemers, die in de problemen komen door de coronacrisis. De regeling geldt bovendien voor meer belastingen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Online formulier voor uitstel

Voor het aanvragen van betalingsuitstel kunnen ondernemers nu ook gebruik maken van een online formulier. Ondernemers en fiscale dienstverleners kunnen hiervoor inloggen met hun eigen DigiD. Het uitstel geldt voor de bestaande belastingschuld én voor schulden in de komende drie maanden. Het blijft wel belangrijk dat ondernemers op tijd aangifte doen en dat ze pas uitstel aanvragen na ontvangst van een aanslag van de fiscus.

Uitbreiding tot andere regelingen

De regeling is bovendien uitgebreid. Tot nu toe had het uitstel betrekking op de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Toegevoegd zijn de kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. De regeling geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

“Enkele belastingen blijven uitgezonderd van de uitstelregeling omdat er andere (vergelijkbare) gunstige regelingen gelden, om redenen van uitvoerbaarheid of omdat uitstel voor deze belastingen te weinig bijdraagt aan het doel van de tijdelijke regeling: de liquiditeitspositie van ondernemers op korte termijn versterken,” schrijft de staatssecretaris. De wijzigingen worden op korte termijn toegevoegd aan het online formulier voor uitstel.

Regeling voor energiebelasting

Voor de energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) is een aparte regeling getroffen als tegemoetkoming aan afnemers die in de financiële problemen komen. Energieleveranciers hebben toestemming om in de maanden april, mei en juni geen EB, ODE of de btw hierover in rekening te brengen bij afnemers. De belasting kan op een later moment worden geheven. Een aantal kleinere energieleveranciers is overigens niet in staat om mee te doen met die regeling.

Langer dan drie maanden uitstel

De fiscus heeft verder de voorwaarden versoepeld voor langer dan drie maanden uitstel van betaling. Ondernemers met een belastingschuld tot 20.000 euro hebben geen verklaring meer nodig van een derde-deskundige. Wel moeten ze documenten aanleveren waaruit blijkt dat de omzet, bestellingen of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald. Ondernemers met meer dan 20.000 euro schuld hebben nog steeds een verklaring van een derde-deskundige nodig, maar de fiscus komt op korte termijn met een andere vereenvoudiging voor die aanvraag.

Verzoek voor deblokkeren g-rekening

De versoepeling omvat verder een regeling voor bedrijven met een g-rekening voor de betaling van loonheffingen en btw aan de Belastingdienst. “Het gaat hier bijvoorbeeld om ondernemers in de uitzendbranche en de bouw,” schrijft Vijlbrief. In normale situaties kunnen ze een verzoek indienen voor het vrijgeven van het overschot op de g-rekening. In verband met de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven waarvoor uitstel van betaling is verleend.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post