THEMA

CORONA EN WERKEN OVER DE GRENS

Veel werknemers werken momenteel thuis, maar welke gevolgen heeft dat voor bepaalde regelingen als je over de grens woont en werkt? De Commissie Verzekeringsaangelegenheden heeft invulling gegeven aan de gevolgen van de coronacrisis voor de socialezekerheidswetgeving bij grensoverschrijdend werken.

Belangrijkste punten

De Belastingdienst meldt de volgende zaken:

  • Bij thuiswerken vanwege coronamaatregelen houden werknemers voor de toepassing van de aanwijsregels het gebruikelijke arbeidspatroon. Voor hen verandert de toepasselijke socialezekerheidswetgeving dus niet.
  • Werknemers die vanwege de coronamaatregelen een tijdelijke WW-uitkering krijgen uit het land waar ze werken (of hebben gewerkt) en in een andere lidstaat wonen, blijven onder de toepasselijke wetgeving van de lidstaat vallen waar ze werken.
  • Werknemers die worden ontslagen of van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, komen in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering in het woonland. Vanaf het moment van ingaan van de uitkering is de wetgeving van het woonland van toepassing.

NOW

Er is een tijdelijke regeling gemaakt door de Nederlandse overheid: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). NOW regelt dat werknemers in dienst blijven en hun loon houden. Werkgevers krijgen een vergoeding van  UWV. Het gaat om een vergoeding in de loonkosten voor zeker 3 maanden.

Thuiswerken

Thuiswerken heeft geen gevolgen voor uw sociale verzekering als u normaal gesproken over de grens woont of werkt in de EU, EER of Zwitserland. U hoeft hiervoor verder niets te regelen.

In- en uitreizen

Vanaf donderdag 19 maart 2020 zijn de toegangsvoorwaarden voor personen die naar Nederland willen reizen aangescherpt. Het gaat om een inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het Verenigd Koninkrijk). Deze reisbeperking geldt niet voor EU-burgers. Dit geldt ook niet voor mensen die een vitale functie of behoefte hebben. Bijvoorbeeld zorgpersoneel, grenswerkers, en personen die werkzaam zijn in het transport van goederen (voor zover noodzakelijk).

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post