THEMA

CORONARESERVE: VERLIEZEN VAN 2020 NU AL VERREKENEN

De uitbraak van het coronavirus startte in 2019, maar werd in 2020 pas een probleem in Nederland. Dit betekent dat de meeste Nederlandse ondernemingen pas dit jaar de gevolgen daarvan ondervinden. Toch is het slim om stil te staan bij de invloed van deze crisis op uw onderneming bij het opmaken van de jaarcijfers 2019. U kunt namelijk een zogenaamde coronareserve in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opvoeren. Doel hiervan is om het verwachte verlies over 2020 direct te kunnen verrekenen met de winst uit 2019.

Coronareserve

Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

Andere optie: voorziening opnemen

Naast deze corona-reserve is het ook mogelijk om in de jaarcijfers 2019 een voorziening op te nemen, waarin de gevolgen van de corona-crisis voor de onderneming tot uitdrukking komen. Dat meldt FiscaalTotaal in het themadossier over de fiscale gevolgen van corona.

Voor alle informatie rondom corona kunt u terecht op FiscaalTotaal


Nog geen abonnement? Vraag hier gratis een proefabonnement aan >>

Voorwaarden voorziening

Bij het vormen van een voorziening moet u rekening houden met de volgende fiscale vereisten (deze vereisten blijken uit het zogenoemde Baksteen-arrest):

  • De oorsprong van de uitgaven ligt in feiten en omstandigheden die zich voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongseis). Dit is bijvoorbeeld het geval bij slijtage aan het dak van het bedrijfspand. Als de slijtage plaatsvond vóór de balansdatum, dan kan hiervoor een voorziening voor groot onderhoud worden gevormd.
  • De uitgaven kunnen worden toegerekend aan de periode tot en met de balansdatum (toerekeningseis). Een voorbeeld is het salaris tot de ontslagdatum van een op non-actief gestelde werknemer, die niet meer in de onderneming terug zal keren. De doorbetaling van het loon is dan gebaseerd op de voor balansdatum gesloten arbeidsovereenkomst. Normaal gesproken is de betaling van het loon gekoppeld aan de toekomstige werkzaamheden (voordelen) zoals dat in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Verricht de werknemer echter geen werkzaamheden meer, dan is het mogelijk hiervoor een voorziening te treffen.
  • Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich zullen voordoen (zekerheidseis). De kans dat de uitgaven zich voordoen, moet groter zijn dan de kans dat de uitgaven zich niet zullen voordoen.

Lees meer over het vormen van een voorziening op FiscaalTotaal


Nog geen abonnement? Vraag hier gratis een proefabonnement aan >>

Voorziening in jaarrekening 2019

Door het vormen van een voorziening kunt u rekening houden met gebeurtenissen in 2020 die invloed hebben op de winst over 2019. Denk daarbij allereerst aan de post debiteuren. Mogelijk weet u inmiddels dat sommige van uw afnemers in grote financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis. Dit kan aanleiding zijn om een voorziening te vormen (voorziening dubieuze debiteuren).

Ook de waarde van de voorraden binnen uw onderneming kan beïnvloed worden door de coronacrisis. Bijvoorbeeld wanneer u flink heeft ingekocht voor verkopen in het voorjaar van 2020. Als u fysieke winkels heeft, zullen deze verkopen hoogstwaarschijnlijk flink tegenvallen en de waarde van uw voorraad kan hierdoor behoorlijk dalen. Dit kunt u in uw jaarrekening 2019 opnemen.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post