THEMA

GOEDKEURINGEN IN HET BESLUIT NOODMAATREGELEN CORONACRISIS

Vorige week heeft het Ministerie van Financiën een besluit gepubliceerd over fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis. Er staat onder meer in hoe de Belastingdienst om moet gaan met het uitstel van betaling van belastingschulden, de werkkostenregeling en het urencriterium. Het gaat om een update van het besluit noodmaatregelen coronacrisis.

Voorwaarden uitstel en betalingsonmacht

In het besluit zijn goedkeuringen opgenomen over maatregelen die al bekend waren. Maar dankzij het besluit weten ondernemers nu beter hoe de praktijk er uit zal zien. Een aantal van de goedkeuringen gaan over het bijzonder uitstel van belastingbetaling dat is verlengd tot 1 juli 2021. Zo staan de voorwaarden vermeld waar ondernemers aan moeten voldoen als ze drie maanden of langer uitstel willen aanvragen.

De terugbetalingstermijn voor de belastingschulden zal pas starten op 1 oktober 2021. Ook is een verlenging opgenomen van de regeling dat een goedkeuring van de aanvraag van belastinguitstel ook geldt als melding voor betalingsonmacht. Net als een verlenging van de versoepeling van het urencriterium tot 1 juli 2021.

Coulance & vrije ruimte werkkostenregeling

De Belastingdienst zal net als bij het urencriterium een soepel standpunt innemen met betrekking tot enkele administratieve verplichtingen. Volgens het besluit loopt de coulance rondom de vaste reiskostenvergoeding af op 1 april 2021. Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden.

Werkgevers kunnen zelf bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden, voor zover dit gebruikelijk is. Per 1 januari 2021 is de vrije ruimte 1,7% van – kort gezegd – de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom. Deze zal worden opgehoogd naar 3% voor die eerste € 400.000. Dat moet nog verwerkt in de wet maar geldt vanwege de goedkeuring alvast.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post