THEMA

KENNISDOCUMENT: FISCALE REGELINGEN VOOR DE DGA TIJDENS DE CORONA-CRISIS

De uitbraak van het coronavirus heeft een flinke impact op ondernemers en zzp’ers.

Er zijn verschillende noodmaatregelen ingevoerd en aangekondigd om de negatieve gevolgen van de corona-crisis op ondernemers te beperken. De impact van de corona-crisis op de dga is relatief onderbelicht gebleven. Ook lijkt de positie van de dga bij de noodmaatregelen weinig aandacht
te krijgen.

Download dit kennisdocument

In dit document wordt het volgende besproken:

  1. Uitstel van betaling
  2. Verlaging van belastingrente en invorderingsrente
  3. Aansprakelijkheidsaspecten
  4. En enkele overige relevante aspecten

Bijzonder uitstel van betaling voor de eerste drie maanden

Om belastingplichtigen de nodige ruimte te geven is een nieuwe bijzondere uitstelfaciliteit beschikbaar gesteld. Deze faciliteit geldt voor de omzetbelasting, loonheffing, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Ook de dga kan baat hebben bij deze faciliteit. De dga en de vennootschap waarin deze deelneemt kunnen bijzonder uitstel van betaling verkrijgen als deze door de coronacrisis verschuldigde belastingen niet (tijdig) kunnen betalen.

Download dit kennisdocument
Meer over regelingen voor dga's tijdens de coronacrisis
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post