THEMA

VEB VRAAGT BEDRIJVEN OPENHEID OVER IMPACT CORONACRISIS

De Vereniging Effecten Bezitters (VEB) wil bij de publicatie van de halfjaarcijfers openheid over de impact van de coronacrisis. De vereniging vraagt om een verklaring van accountants over de levensvatbaarheid van ondernemingen. Het is één van de vijf maatregelen die de VEB de komende tijd voorlegt aan bedrijven met aandeelhouders.

Toewijding aandeelhouders en ondernemingen

De coronacrisis vraagt de toewijding van aandeelhouders en van ondernemingen, schrijft de VEB. “Aandeelhouders tonen begrip voor maatregelen die ondernemingen moeten nemen, ook al betekent dit dat eerder geschetste vergezichten en prognoses sneuvelen en dat op het gebied van kapitaalallocatie andere beslissingen worden genomen op de korte termijn. Van ondernemingen wordt ook commitment verwacht,” aldus de vereniging.

Openheid over de financiële situatie

Bij de publicatie van de jaarcijfers wordt al openheid gegeven over onder meer de financiële situatie en verwachtingen van bedrijven. Bij de halfjaarcijfers kan diezelfde transparantie gelden voor een aantal onderdelen, vindt de VEB. Het gaat om de houdbaarheid van goodwill, voorzieningen, liquiditeitsverwachtingen en – aanpassingen in – financiering en prognoses.

De bedrijfsaccountant zou de informatie moeten onderzoeken en beoordelen. Daarnaast zou de accountant op basis van de halfjaarcijfers een continuïteitsverklaring moeten verstrekken over de levensvatbaarheid van bedrijven in het komende jaar, schrijft de VEB op haar website.

Geen bonus voor de top

De VEB wil in gesprek over meer maatregelen, zoals het schrappen van bonussen aan de top van bedrijven. Bestuurders laten dan zien dat ze zich bewust zijn van de problemen en onzekerheden bij werknemers en in de maatschappij. Hoge bonussen kunnen ook voor ophef zorgen. “Bestuur en commissarissen zullen zich rekenschap moeten geven van de gevolgen voor de reputatie van de ondernemingen waaraan zij verbonden zijn,” schrijft de VEB.

Afbouwen van nevenfuncties

De VEB vindt verder dat het aantal nevenfuncties moet worden afgebouwd, zodat bestuurders en commissarissen zich kunnen focussen op een beperkt aantal activiteiten. De vereniging wil daarnaast dat bedrijven ondanks de crisis aandacht blijven houden voor hun impact op het klimaat. “De uitdagingen op dit gebied gaan niet weg en uitstel maakt de gevolgen ernstiger en de schade groter.” aldus de VEB.

Tot slot vraagt de VEB aandacht voor minderheidsaandeelhouders bij de eventuele uitgifte van nieuwe aandelen. Als die met korting worden geplaatst bij de grootaandeelhouders, dan verwatert het belang van de andere aandeelhouders. Kortingen moeten daarom worden beperkt tot situaties waarin bedrijven echt in grote problemen zijn.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post