THEMA

DGA

Dit thema geeft een adviseur van DGA’s een overzicht van onderwerpen die hun klanten kunnen raken, handig bij elkaar met blogs, whitepapers en actualiteiten.

Kennisdocument: hoe gebruikelijk is gebruikelijk loon?

Voor werknemers in loondienst wordt het loon vaak door de baas bepaald. Veelal geldt een CAO als richtsnoer. Hoger mag, lager niet. Een DGA is ook een werknemer. Zijn loon bepaalt hij zelf. Niet zelden speelt daarbij de fiscaliteit een hoofdrol. Dat ...

Podcast Excessief lenen van de eigen BV

Na Prinsjesdag 2018 kwam er nog een verrassing uit de hoge hoed van de staatssecretaris van Financiën; de maatregel excessief lenen van de eigen BV. Als een dga vanaf 2022 meer dan 5 ton leent van de eigen bv, dan wordt hij sneller in de belastinghe...

Blijf kritisch: witwassen via rekening-courant directie

Het is belangrijk dat een administratiekantoor bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden voor ogen houdt we zijn klant is, stelt de Belastingdienst. De reden voor deze boodschap is een onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht naar een kantoor dat ...

Wetsvoorstel lenen van de eigen bv: de dwaasheid gekroond

Op Prinsjesdag 2018 kwam als donderslag bij een fiscaal heldere hemel het bericht dat de wetgever per 2022 niet langer toe wil staan dat een directeur grootaandeelhouder (dga), of diens bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, meer dan € 500.000 l...

Kennisdocument excessief lenen van de eigen bv

In dit document vindt u alles over het wetsvoorstel over het belasten van het excessief lenen van de eigen BV. Dit wetsvoorstel zal naar waarschijnlijkheid per 1 januari 2022 in werking treden, maar het is belangrijk nu al stappen te ondernemen voor ...
BeheerderDGA