THEMA

BELASTINGUITSTEL WORDT MOGELIJK VOOR GETROFFEN BEDRIJVEN IN CORONACRISIS

Bedrijven die in de financiële problemen komen door de coronacrisis, hoeven voorlopig geen belasting te betalen. Ze moeten daarvoor wel uitstel aanvragen. De mogelijkheid van uitstel geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Het is één van de maatregelen om de impact van de crisis te verzachten. Dat schrijft de regering in een brief aan de Tweede Kamer.

Behandeltijden kunnen oplopen

Voor de belastinguitstel geldt een aantal voorwaarden. Zo moet ondernemers zelf aantonen dat ze door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. De fiscus zet de invordering wel meteen stil zodra een verzoek voor uitstel is ontvangen. De beoordeling vindt dan later plaats. De regering waarschuwt alvast dat de behandeltijden van die beoordelingen kunnen oplopen als er veel verzoeken binnenkomen.

Een andere tegemoetkoming van de fiscus heeft betrekking op de verzuimboetes voor belastingen die niet of te laat zijn betaald. Die boetes worden teruggedraaid of niet in rekening gebracht. Ondernemers die door de crisis een lagere winst verwachten, kunnen verder een verzoek indienen om hun voorlopige aanslag te verlagen, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen, schrijft de regering.

Borgstelling overheid voor kredieten

De regering biedt ook specifieke hulp aan kleine en middelgrote bedrijven. Het gaat om een verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Die regeling voorziet op dit moment in een zogeheten borgstellingskrediet, dat gelijk is aan vijftig procent van het krediet dat banken verstrekken aan mkb'ers met liquiditeitsproblemen. De overheid staat borg voor 90 procent van dit borgstellingskrediet.

In verband met de coronacrisis wordt het borgstellingskrediet verhoogd van 50 naar 75 procent van het verstrekte krediet, waarmee dus ook de garantstelling door de overheid toeneemt. De regering streeft naar de invoering per eind maart. De regeling moet gaan gelden tot 1 april 2021. De kosten worden geschat op zo'n 20 tot 25 miljoen euro.

Werktijdverkorting en bijstand voor ondernemers

De nieuwe maatregelen zijn een aanvulling op eerdere stappen om de impact van het coronovirus te verzachten. Bedrijven die direct zijn getroffen kunnen werktijdverkorting aanvragen. Ze krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten voor niet gewerkte uren. Deze maatregel is van toepassing bij calamiteiten die gedurende twee tot 24 weken resulteren in werkuitval bij 20 procent van het personeel. Op 11 maart hadden 1700 bedrijven een verzoek hiervoor ingediend.

Zzp'ers die in de problemen komen door het coronavirus kunnen gebruik maken van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Deze regeling wordt uitgevoerd door gemeenten, zodat zzp'ers dus hun eigen gemeente moeten benaderen.

Nederland kiest voor maatwerk

De Nederlandse aanpak verschilt van de steun in andere landen. In Duitsland gaat het om een steunpakket van 12,4 miljard euro, Italië overweegt een investering van 25 miljard en in Engeland gaat het om 30 miljard pond, schrijft het Financieel Dagblad. Nederland kiest voor maatwerk. De lage werkloosheid, kleine staatsschuld en begrotingsoverschotten werken als buffers om de impact op te vangen.

In de brief schrijft de regering dat een overmatige reactie negatieve bijeffecten kan hebben, zodat de voorkeur uitgaat naar passende maatregelen. “Het kabinet houdt, samen met onder andere de sociale partners, de situatie scherp in de gaten om tijdig alle noodzakelijke en passende maatregelen en voorzorgsmaatregelen te treffen als de situatie daartoe noopt,” schrijft de regering.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post