THEMA

CBS: INFLATIE 2014 LAAGSTE IN RUIM 25 JAAR

Daling bezineprijs

De prijzen stegen in december gemiddeld met 0,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. In november bedroeg de inflatie nog 1 procent. De daling in december kwam vooral doordat benzine aanzienlijk goedkoper werd. Daarnaast gingen de prijzen van voedingsmiddelen omlaag.

Inflatie uitzonderlijk laag

In heel 2014 kwam de inflatie in Nederland uit op 1 procent. Dat is het laagste niveau in meer dan 25 jaar. Veel producten en diensten waar consumenten hun geld aan uitgeven zijn niet of nauwelijks in prijs gestegen. De huren stegen daarentegen fors. Dat maakt het CBS vrijdag bekend. In 2013 bedroeg de inflatie nog 2,5 procent. Dat kwam vooral door de verhoging van de btw en andere belastingmaatregelen. Gemiddeld kwam de inflatie de laatste 25 jaar uit op 2,2 procent.

Hoge huurstijging en belastingverhoging verhogen inflatie in 2014

De stijging van de woninghuren droeg in 2014 het meeste bij aan de inflatie. Gemiddeld waren de huren ruim 4 procent hoger dan in 2013. Belastingverhogingen droegen ook bij aan de inflatie. Zo ging de motorrijtuigenbelasting in januari 2014 fors omhoog. Zonder de huur- en belastingverhoging zou de inflatie -0,1 procent zijn.

Inflatie zonder gas, elektriciteit en autobrandstoffen stijgt harder

De inflatie werd in 2014 flink gedrukt door de prijsdaling van gas, elektriciteit en autobrandstoffen. De energieprijzen zijn sterk afhankelijk van ontwikkelingen op de wereldmarkt. Daarom wordt ook wel gekeken naar de inflatie exclusief energie. In 2014 was het verschil tussen deze twee maatstaven gemiddeld 0,2 procentpunt. In de tweede helft van het jaar liep dit verschil op naar 0,5 procentpunt door de forse daling van de olieprijs.

Veel producten en diensten niet of nauwelijks in prijs gestegen

Veel producten en diensten zijn in 2014 niet of nauwelijks in prijs gestegen. Mede door het uitblijven van prijsverhogingen bij producenten en de geringe stijging van de cao-lonen was er weinig aanleiding om de prijzen voor consumenten fors te verhogen.

Cao-loonstijging gelijk aan inflatie

Gedurende de economische malaise van de laatste jaren bleef de stijging van de cao-lonen achter bij de inflatie. Door de daling van de inflatie kwamen de inflatie en de cao-loonstijging weer in lijn met elkaar. Dat de cao-lonen minder of meer stijgen dan de inflatie betekent niet onmiddellijk dat de koopkracht voor werknemers verandert. Het nettoloon is namelijk ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die werknemers betalen voor pensioen, sociale verzekeringen en de loonheffing.

Inflatie Nederland lager dan in de eurozone

Het CBS publiceert ook de inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) zodat de Nederlandse inflatie goed vergeleken kan worden met andere landen. De Nederlandse inflatie volgens de HICP is in 2014 gemiddeld uitgekomen op 0,3 procent, de laagste inflatie sinds de start van de HICP in 1997.De inflatie in de eurozone is op jaarbasis uitgekomen op 0,4 procent, het laagste percentage sinds 2009. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.