THEMA

COALITIEPARTIJEN WILLEN TOEZICHT OP KOSTENKADERS DNB EN AFM

De VVD en D66 willen controle houden op de kostenkaders waar De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zich aan moeten houden. Zij voelen er niets voor om de verantwoordelijkheid volledig te delegeren aan de minister van Financiën. Aanleiding hiervoor is de aankondiging van Minister Wopke Hoekstra dat de Tweede Kamer voortaan buiten de tariefsverhogingen gehouden zal worden, omdat parlementaire behandeling volgens hem te lang duurt. Dat schrijft het FD.

Tarieven financiële sector

Het gaat om kosten die de toezichthouders, banken, verzekeraars, pensioenfondsen, intermediairs en beleggingsfondsen in rekening brengen. DNB factureerde vorig jaar bijvoorbeeld 167 miljoen euro en de AFM 100 miljoen euro. Als de regels veranderen, moeten toezichthouders meer werk verrichten en dat mogen ze in hun tarieven verwerken, mits ze toestemming van de minister krijgen.

Controle-element

VVD’er Roald van der Linde wil dat de minister de kostenverhogingen of andere aanpassingen ter inzage voorlegt aan de Kamer. Zo wordt de controle en verantwoording gewaarborgd, zonder dat dit ten koste gaat van de door Hoekstra gewenste flexibiliteit en snelheid. Dit wil Van der Linde afdwingen door middel van twee amendementen op de Wet bekostiging financieel toezicht, dat de Tweede Kamer vanmiddag behandelt. De amendementen worden gesteund door D66’er Jan Paternotte.

Reactie financiële sector

De financiële sector gaf in maart al aan weinig te voelen voor het voorstel van Hoekstra. Zij vinden dat er nu al te weinig checks-and-balances in het toezichtstelsel zitten. Ze pleiten ervoor dat niet alleen de Kamer betrokken blijft, maar dat er ook een onafhankelijke derde meekijkt naar de kostenstructuur van de DNB en AFM. Hoekstra wijst dit voorstel af.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post