THEMA

DEBAT VOL VERONTWAARDIGING OVER BELASTINGONTWIJKING MULTINATIONALS

“Belasting heffen en innen we om publieke voorzieningen in stand te houden. De Belasting heffen we overal op in Nederland, maar dan ook echt overal op. Verdien je het minimumloon? Dan betaal je ongeveer 150 euro belasting per maand. Koop je een brood, dan betaal je 9 procent btw. Een tijdje geleden hebben we zelfs de woningbouwcorporaties onder de winstbelasting gebracht. Maar ja, daarvan vonden we dat ze teveel konden aftrekken en dus voerden we een verhuurdersheffing in. Ben je een kleine ondernemer en behaal je winst, dan betaal je winstbelasting. Ben je een grote multinational? Dan heb je kans dat je in dit land geen winstbelasting hoeft te betalen”, begint Tweede Kamerlid Omtzigt zijn verhaal tijdens het debat over de belastingplicht van multinationals.

Aanleiding: Shell betaalt geen belasting

De aanleiding voor het debat is het bericht dat Shell geen belasting betaalt in Nederland. Het bedrijf kan veel kosten aftrekken, omdat het hoofdkantoor in Nederland gevestigd is. Bovendien kunnen buitenlandse verliezen worden afgetrokken van de in Nederland gemaakte winst. Shell blijkt hier niet alleen in te staan. Ook AkzoNobel en Philips betalen weinig tot geen belasting. Tijdens het debat wordt hier verbazing en verontwaardiging over uitgesproken. Nijboer (PvdA) zegt over een eerdere ronde tafel met de multinationals:  “Als heilig boontje zaten ze daar. Ik heb ze daar ook op aangesproken.” Leijten (SP) voegt toe: “Ze zeggen: we maken optimaal gebruik van júllie wetten en jullie moeten die zelf aanpassen als jullie dat willen.”

Liquidatieverliesregeling

Met de SP en GroenLinks heeft PvdA een wetsvoorstel ingediend over de liquidatieverliesrekening. Het voorstel is om drie wijzigingen aan te brengen op deze regeling. Ze zou alleen nog mogen gelden voor verliezen die multinationals lijden binnen de Europese Unie en die niet ouder dan drie jaar zijn. Daarnaast moet het moederbedrijf een ‘kwalificerend’ belang hebben in het dochterbedrijf van meer dan 25 procent. Het voorstel valt bij ondernemers en belastingadviseurs niet in goede aarde, blijkt uit de internetconsultatie.

Creatieve voorstellen

In het debat worden meerdere voorstellen gedaan om tot eerlijkere belastingheffing te komen. Van Weyenberg: “We hebben in dit land ethische hackers. Kunnen we niet een paar belastinghackers inhuren die de Belastingdienst ondersteunen door te kijken welke truc zij nog kunnen bedenken om onder een bepaalde belastingmaatregel uit te komen? We hebben immers geleerd dat we moeten uitgaan van maximale creativiteit bij adviseurs. Daar moeten we dus op voorbereid zijn.” Staatssecretaris Snel reageert dat hij dit creatief vindt, maar dat er al coördinatiegroepen zijn die toetsen waar de gaten in de wet zitten. Ook wijst hij erop dat ngo’s, belastingadviespraktijken en de NOB ook waarschuwen als zij mazen in de wet vinden.

Adviescommissie

De coalitiepartners dienden vorige week een motie in die de regering oproept om een adviescommissie aan het werk te zetten die binnen zes maanden voorstellen moet doen voor een 'eerlijker belastingheffing over winsten van multinationals'. De oppositiepartijen schaarden zich er eensgezind achter. Snel had al zes deskundigen uitgenodigd om hem te helpen met aanpassingen in de vennootschapsbelasting, maar dit zouden bouwstenen worden voor de volgende kabinetsformatie. Dit wil hij nu omvormen tot de ‘adviescommissie’ die de Kamer vraagt. De staatssecretaris benadrukt wel dat een half jaar voor een eerlijke belastingverdeling wel erg weinig tijd is. Een toezegging dat extra belastingopbrengsten van multinationals ten goede komen aan lagere en middeninkomens, zoals de oppositie vraagt, wilde hij ook niet doen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post