THEMA

FISCALE BELEIDSAGENDA 2019 AANGEBODEN AAN EERSTE KAMER

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurde vandaag de fiscale beleidsagenda 2019 naar de Eerste Kamer. De eerste beleidsprioriteit is de aanpak van belastingontwijking en –ontduiking. Verder zijn lagere lasten op arbeid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en verdere vergroening belangrijke speerpunten.

Bestrijding van belastingontwijking

Volgens Snel zijn de afgelopen jaren al grote stappen gezet om belastingontwijking te voorkomen en de Nederlandse belastinggrondslag te beschermen. Een belangrijke maatregel om de Nederlandse belastinggrondslag te beschermen is de implementatie van de EU-richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (ATAD1) in de vennootschapsbelasting. Nederland heeft deze richtlijn op meerdere aspecten strenger geïmplementeerd dan de minimumstandaarden die ATAD1 voorschrijft.

Daarnaast is op het gebied van transparantie en integriteit de wetgeving voor trustkantoren aangescherpt. De strengere eisen moeten integriteitsrisico’s voor financiële markten beperken, wat op zijn beurt kan bijdragen aan de aanpak van belastingontduiking.

Werken moet lonen

De staatssecretaris schrijft dat het totale pakket aan maatregelen in de inkomstenbelasting van dit kabinet ervoor zorgt dat werkenden meedelen in het economisch herstel. De belasting op arbeidsinkomen daalt en door een lagere marginale druk wordt meer werken lonender. Kortom: Nederlanders gaan de economische vooruitgang echt in hun portemonnee voelen. Door de geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel nemen de besteedbare inkomens toe van alle huishoudens met een inkomen vanaf 20.000 euro per jaar. Ook wordt het daardoor minder van belang of inkomen in een huishouden met één of twee personen wordt verdiend.

Voor aanvang van deze kabinetsperiode was het aandeel van de lasten op arbeid in de totale belastingopbrengsten van Nederland met 51% relatief hoog. Daarnaast betalen Nederlandse werkgevers en werknemers vanuit internationaal perspectief gezien hoge premies voor pensioenen en zorgverzekering. Omdat belasting op arbeid economisch gezien relatief verstorend is, neemt dit kabinet maatregelen om de lastendruk op arbeid te verlagen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post