THEMA

KAMER WIL GEEN EUROPESE BELASTING VOOR GOOGLE EN FACEBOOK

De Tweede Kamer wil voorlopig niet dat er een Europese (omzet)belasting komt voor grote bedrijven als Google en Facebook. Een meerderheid van de Kamer vindt dat het aan de lidstaten zelf is om belasting te heffen, zo schrijft de NOS.

Apple

Onder de huidige regelgeving hoeven bedrijven niet in elk land waar ze online actief zijn, omzetbelasting te betalen. Zodoende vestigen zij zich vaak in het land waar ze nauwelijks btw hoeven af te dragen. Zo betaalde Apple in 2014 slechts 0,005% omzetbelasting, dankzij een akkoord met de Ierse overheid.

Uniform tarief

De Europese Commissie stelde in maart voor om een uniform belastingtarief van 3% te hanteren voor bedrijven als Facebook, Google, Airbnb en Uber, die momenteel volgens de Commissie te weinig omzetbelasting afdragen.

Digitale economie

De Tweede Kamer twijfelt echter over de toegevoegde waarde van een Europees beleid ten opzichte van een nationale aanpak en gaat een kritische brief schrijven aan de Europese Commissie. In de conceptbrief staat dat de Kamer negatief is over één Europese belasting voor de digitale economie.

Heroverweging

Als in totaal een derde van de nationale parlementen van de EU-lidstaten negatief is over het voorstel van de Europese Commissie, moet het plan in heroverweging worden genomen.