THEMA

NIEUWE TOEZICHTHOUDER VOOR BELASTINGEN, TOESLAGEN EN DOUANE

Er komt een nieuwe inspectie voor toezicht op belastingen, toeslagen en douane. De ministerraad ging vandaag akkoord met het voorstel van de staatssecretarissen van Financiën Hans Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) en Alexandra van Huffelen (Toeslagen en Douane) voor de oprichting. De inspectie begint waarschijnlijk eind 2021 met haar werkzaamheden.

Belangrijke stap voor kwaliteit dienstverlening

“Met het besluit om te komen tot een oprichting van een eigen inspectie voor de domeinen belastingen, toeslagen en douane, zetten we een belangrijke stap in het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening en het herwinnen van vertrouwen van burgers en medewerkers,” aldus Vijlbrief en Van Huffelen in een toelichting.

Stevige vorm van extern toezicht

De staatssecretarissen volgen met hun voorstel het advies van het onderzoek Toezicht als tegenkracht. Drie externe deskundigen schrijven in het onderzoeksrapport dat de domeinen belastingen, toeslagen en douane een eigen toezichthouder verdienen voor het signaleren, agenderen en onderzoeken van problemen. Ze adviseerden de oprichting van een inspectie als stevige vorm van extern toezicht.

Toezicht op uitvoering

De inspectie zal toezicht houden op de uitvoerende organisaties als de Belastingdienst, maar houdt ook toezicht op de kwaliteit, continuïteit en sturing van de uitvoering zelf. Formeel valt de inspectie onder het ministerie van Financiën valt, maar de nieuwe organisatie zal onafhankelijk werken, eigen keuzes maken en publiekelijk verantwoording afleggen.

Inspectie geen oplossing voor alles

De staatssecretarissen en deskundigen benadrukken dat de inspectie geen oplossing is voor alle problemen. De uitvoerende diensten voor belastingen, toeslagen en douane moeten zelf blijven werken aan eigen checks and balances, organisatiecultuur en informatie-uitwisseling. De komst van een inspectie zal vermoedelijk wel de noodzaak voor toekomstige ad hoc commissies verminderen.

Evaluatie binnen vijf jaar

Volgens de huidige planning begint een kwartiermaker op korte termijn met de voorbereidingen, zodat de inspectie begin volgend jaar kan worden opgericht en ingericht. Eind 2021 kan de inspectie dan met haar werkzaamheden beginnen. Binnen vijf jaar worden de werkzaamheden van de inspectie geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post