THEMA

OMBUDSMAN VRAAGT TEGEMOETKOMING OUDERS KINDEROPVANGTOESLAG

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, vraagt staatssecretaris Menno Snel om 235 gedupeerde gezinnen een oplossing te bieden voor de kinderopvangtoeslag. Dit doet hij naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State in een zaak van één van de 235 getroffen gezinnen. In 2017 deed de ombudsman eenzelfde aanbeveling in een rapport 'Geen powerplay maar fairplay'.

Uitspraak Raad van State

Het gezin is in beroep gegaan tegen onder andere de beslissing van de Belastingdienst om de kinderopvangtoeslag over 2014 terug te vorderen. Het gezin had volgens Toeslagen niet alle opvangkosten voor 2014 betaald. Volgens de Raad van State kon het gezin vanwege de plotselinge stopzetting de opvang voor september tot en met december niet meer betalen.

Wanneer de toeslag niet was stopgezet hadden ze de kosten wel kunnen voldoen en daarom hadden ze wel degelijk recht op de toeslag. Toeslagen moet het nog niet uitbetaalde deel alsnog uitbetalen.

Vergelijkbare dossiers

Bij veel van de andere gezinnen zijn de toeslagen stopgezet op grond van dezelfde reden. Door de uitspraak staat dus vast dat afwijzingsgrond van Toeslagen geen recht deed aan de omstandigheden van de ouders. De Belastingdienst zette in 2014 de toeslagen stop vanwege 'mogelijk misbruik', dit zonder de dossiers goed te onderzoeken concludeerde de ombudsman in het eerder verschenen rapport.

Voor de ombudsman is dit reden om de staatssecretaris te vragen de uitspraak toe te passen op de vergelijkbare dossiers. De staatssecretaris is gevraagd om binnen twee weken schriftelijk te reageren. Eerder maakte Snel al in een brief aan de Tweede Kamer zijn excuses voor het handelen van de dienst en deed hij toezegging de aanbevelingen van de ombudsman op te volgen.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post