THEMA

PLANNEN KABINET OP DE LANGE BAAN DOOR FALEN BELASTINGDIENST

Door aanhoudende ict-problemen bij de Belastingdienst kan de overheid dit jaar mogelijk geen substantiële wijzigingen doorvoeren. Dit geldt onder meer voor de energiebelasting, de verhuurdersheffing, de autobelasting bpm en de schenk- en erfbelasting. Ook het invoeren van nieuwe belastingen op deze terreinen wordt lastig. Dat bevestigen belastingambtenaren tegenover de Volkskrant.

Alarmsignalen

Recente alarmsignalen van de Algemene Rekenkamer en de Belastingdienst toonden de onmacht van de fiscus aan om nieuwe belastingmaatregelen te verwerken. Dit kan ertoe leiden dat het kabinet een aantal onderdelen van het regeerakkoord op de lange baan moet schuiven.

Klimaatakkoord

De ict-problemen kunnen ook het Klimaatakkoord dwarsbomen, meldt de krant. De onderhandelaars die in opdracht van het kabinet plannen maken om Nederland te verduurzamen, willen wellicht gebruikmaken van fiscale prikkels om de beoogde reductie van CO2-uitstoot te bereiken. Die beleidsopties zijn in de praktijk onuitvoerbaar als de Belastingdienst deze wetswijzigingen niet aankan.

Staking ondersteuning ETM

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën liet de Tweede Kamer in april weten dat de leverancier van een belangrijk computersysteem de ondersteuning ervan mogelijk staakt. De Belastingdienst gebruikt dat Enterprise Tax Management -systeem (ETM) voor de inning en teruggaaf van een aantal belastingen. Denk hierbij ook aan de dividendbelasting, de assurantiebelasting, de afvalstoffenbelasting en de overdrachtsbelasting.

Onderhoudscontract

Het onderhoudscontract met leverancier Oracle eindigt op 1 januari 2020. Het softwarebedrijf wil dit niet verlengen. ETM is sterk verouderd en heeft naast de fiscus maar weinig gebruikers. Oracle wil er daarom vanaf. Het is niet zeker dat de Belastingdienst het onderhoudscontract veilig kan stellen door de portemonnee te trekken. Mocht Oracle niet meebuigen, dan komt ETM over anderhalf jaar in de spaarstand terecht. Het programma kan dan in gebruik blijven, maar het is niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren. Dit betekent dat er geen nieuwe belastingen kunnen worden toegevoegd en er ook geen wijzigingen in bestaande wetten kunnen worden aangebracht. De Belastingdienst is bezig met een vervangend systeem, maar dat is ‘op zijn vroegst’ eind september 2021 gebruiksklaar.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post