THEMA

STAATSSECRETARIS SNEL GAAT SCANDINAVISCHE DUALE STELSEL VOOR DGA'S ONDERZOEKEN

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over het artikel 'Scandinavisch belastingmodel voorkomt excessief lenen van eigen bv'. Een duaal belastingstelsel is een stelsel dat kapitaalinkomen en arbeidsinkomen apart belast.

Ingewikkeld

Met dit duale belastingmodel wordt er een forfaitaire winst toegekend aan vermogen, en wordt de overwinst belast als inkomen uit arbeid. Het uitgangspunt van zo'n stelsel is dat het werkelijke inkomen op alle vermogen op dezelfde manier wordt belast. Dus ongeacht of er sprake is van rente, dividend, vermogenswinst, etc. Het kapitaalinkomen wordt daarbij wel tegen een relatief laag tarief belast.

Het is ingewikkeld om onderscheid te maken tussen het kapitaalinkomen en arbeidsinkomen. Welk deel van het inkomen als rendement op het kapitaal tot stand komt en welk deel uit arbeidsprestaties is onmogelijk om exact vast te stellen.

Zoveel mogelijk kapitaalinkomen

Omdat het kapitaalinkomen lager wordt belast onstaat er een prikkel om zoveel mogelijk inkomen tot het kapitaalinkomen te laten rekenen. In het Scandinavische model het kapitaalinkomen fictief vastgesteld en het overige inkomen tot het arbeidsinkomen gerekend. Sommige landen nemen het risicovrije rendement als uitgangspunt voor de vaststelling van inkomen uit kapitaal, terwijl andere landen een hoger forfaitair rendement hanteren. Ook gaan landen verschillend om met passief en actief aandeelhouderschap.

Nederland heeft om onderscheid te maken tussen kapitaalinkomen en arbeidsinkomen een systeem waarbij het arbeidsinkomen van een dga fictief wordt vastgesteld door middel van de gebruikelijkloonregeling. Ook hier ontstaat de fiscale prikkel het arbeidsinkomen om te zetten in kapitaalinkomen. Bovendien hebben dga’s momenteel de mogelijkheid om belastingheffing langdurig uit te stellen.

Concrete bouwstenen

Volgens de staatssecretaris zal onderzoek binnen het bouwstenentraject moet uitwijzen of wijzigingen in het stelsel kunnen leiden tot een verbetering. Daarbij zal ook gekeken worden naar ervaringen in andere landen, waaronder de Scandinavische landen.

Het doel is om begin 2020 concrete bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel op te leveren, waarbij knelpunten worden geduid en perspectief op oplossingen wordt geboden.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post