THEMA

VIJF BELANGRIJKE VERANDERINGEN VOOR BURGERS EN BEDRIJVEN DOOR NO-DEAL BREXIT

De Belastingdienst bereidt zich voor op een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) zonder akkoord. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft de Belastingdienst de opdracht gegeven om een impactanalyse te maken. In deze analyse beschrijft de fiscus vijf belangrijke veranderingen voor burgers en bedrijven.

1. Btw bij importeren goederen uit VK

35.000 Nederlandse ondernemers handelen met het VK. Belastingplichtigen die regelmatig goederen uit het VK importeren, komen na een no-deal Brexit in aanmerking voor een zogenaamde artikel 23-vergunning. Met deze vergunning hoeft de ondernemer bij de Douane geen btw te betalen, maar kan deze aangeven en als voorbelasting verrekenen in de btw-aangifte.

2. Nederlandse gepensioneerden in VK

In de inkomstenbelasting zijn er veranderingen voor 10.000 Nederlandse gepensioneerden in het VK. Vooralsnog heeft een deel van deze groep recht op fiscale tegemoetkomingen, maar deze komen na een harde Brexit te vervallen. Ook Europese socialezekerheidsregelingen komen te vervallen op het moment dat de Brexit definitief is. Bij een no-deal Brexit verliezen deze burgers het recht op toeslagen.

3. Britse werknemers in Nederland

Werknemers uit het VK hebben voor 30 maart 2019 verblijfs- of tewerkstellingsvergunningen nodig om in Nederland aan het werk te blijven. Ook voor deze groep vervalt een aantal fiscale tegemoetkomingen, waaronder de heffingskortingen, de hypotheekrenteaftrek en de persoonsgebonden aftrekposten. De voor EU-lidstaten geldende verkeersvrijheden en detacheringsregelingen zijn niet langer van toepassing op Britse uitgezonden werknemers in het geval van een no-deel. Voor de toeslagen van deze werknemers geldt, mits zij een geldige verblijfstitel krijgen, dat het recht op toeslagen na de Brexit behouden blijft.

4. Ondernemingen met VK als onderdeel van concernstructuur

Ruim 3.000 ondernemingen hebben een juridische structuur waar het VK onderdeel van uitmaakt. Een groot aantal ondernemingen heeft een aandeelhouder/moeder of deelneming/dochter in het VK. Na de Brexit is een aantal EU-regels in de directe belastingen niet langer van toepassing. Denk aan de moeder-dochterrichtlijn, interest- en royaltyrichtlijn en de fusierichtlijn. Een fiscale eenheid tussen Nederlandse entiteiten en in het VK gevestigde maatschappijen is niet langer mogelijk.

5. Toeslagontvangers

Bij een no-deal Brexit is de EU-verordening op het gebied van toeslagen niet meer van kracht. De impact van de Brexit op de toeslagen betreft ongeveer 1.000 personen die in het VK wonen en een Nederlands pensioen of ander inkomen ontvangen. Deze burgers, die op basis van de Eu-verordening, recht op toeslag hebben, verliezen dit recht. Voor de burgers uit het VK die in Nederland wonen of werken en een toeslag hebben, geldt dat zij met een geldige verblijfstitel recht op toeslagen houden.

Overgangsrecht fiscaliteit

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën geeft aan dat hij het wenselijk vindt dat er een vorm van (kortdurend) overgangsrecht komt in de fiscaliteit, ingeval van een ‘no deal’. Snel stelt op korte termijn een brief te zullen sturen aan de Tweede Kamer, waarin hij zijn voornemen verder zal toelichten.

Dit vindt u mogelijk ook interessant:

De gevolgen van een Brexit voor de directe belastingen >>
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post