THEMA

DE EIGENWONINGSCHENKING: DE 2 SITUATIES WAARIN NOG WEL AANVULLEND GESCHONKEN KAN WORDEN

Adviseren over aanvullende schenking

Er zijn door de jaren heen al veel vrijstellingsmogelijkheden voor ouder-kindschenkingen de revue gepasseerd. Daarom kan het inmiddels best lastig zijn om het overgangsrecht te doorgronden. Wat adviseert u uw klant in zo’n geval?

De 2 situaties dat nog wel aanvullend geschonken kan worden - met vrijstelling

Het lijkt vrij moeilijk om snel antwoord te krijgen op de vraag of er wel of niet met vrijstelling geschonken kan worden als er al eerder een schenking is gedaan. Het overgangsrecht is ingewikkeld. Er zijn veel verschillende vrijstellingsbedragen in de jaren voor 2017. Voor elk bedrag lijkt weer een andere overgangsregel te gelden.

De essentie van het overgangsrecht

Maar in essentie blijkt de regeling niet zo moeilijk.

Het komt het erop neer dat er maar 2 gevallen zijn waarbij eerdere schenking niet aan gebruik van de nieuwe vrijstelling in de weg staat:

  1. Is er voor 2010 een eerdere schenking geweest en beroep gedaan op een vrijstelling? En is er nadien geen aanvullende schenking geweest? Dan kan er vanaf 2017 aanvullend € 27.650 geschonken worden met toepassing van vrijstelling.
  2. Is er in 2015 of 2016 een eerdere schenking geweest en beroep gedaan op een (eenmalig verhoogde) vrijstelling in 2015 of 2016? Dan kan er in 2017 en 2018 aanvullend € 46.824 geschonken worden met toepassing van vrijstelling.

Dat betekent dat als er in 2010 tot en met 2014 gebruik is gemaakt van een (eenmalig verhoogde) vrijstelling, er nu geen aanvullende vrijstelling van belasting meer mogelijk is.

Let op dus óók niet als toen niet de hele vrijstelling is gebruikt.

Het uitgangspunt van vrijstelling bij eigenwoningschenking

Er is een belangrijke reden voor de uitgebreide regels bij eerder gebruik van een schenkingsvrijstelling. Het uitgangspunt is namelijk dat een verkrijger maar één keer in zijn leven gebruik kan maken van een verhoogde vrijstelling voor een eigenwoningschenking.

Als iemand dus al eerder van dezelfde persoon een schenking heeft ontvangen, moet u bekijken of deze persoon nog wel recht heeft op vrijstelling van schenkingsbelasting, en zo ja hoeveel.

Wat is er nieuw aan de eigenwoningschenking vanaf 2017?

De eigenwoningvrijstelling die vanaf 2017 van toepassing is, heeft een aantal bijzonderheden in zich.

  1. De vrijstelling van de schenkingsbelasting is € 100.000. Dit is geen tijdelijke verhoging meer zoals in de jaren ervoor.
  2. Een interessante punt is dat de vrijstelling niet alleen geldt voor schenking in een ouder-kindrelatie, maar om schenkingen aan iedereen! De verkrijger moet wel tussen de 18 en de 40 jaar zijn.
  3. En bovendien: zowel de schenking als de besteding daarvan mogen worden uitgesmeerd over 3 jaar.

Wilt u alle details over de eigenwoningschenking?


Download het 'Snel en to the point inzicht De Eigenwoningschenking'.

Behoefte aan een visueel inzichtelijk stroomschema dat u stap-voor-stap leidt naar het antwoord: vrijstelling bij schenking of niet?


Download dan het 'Stroomschema Schenkvrijstelling'.
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post