BELASTINGTIPS 2018

Online

  • 27 feb
  • 12:00 - 12:30
  • € 0,-

Het is weer zover, u kunt met onze Nextens software de aangifte inkomstenbelasting 2018 voor uw cliënten verzorgen, maar welke onderwerpen verdienen dit jaar extra aandacht? Deze aangifteronde zal worden afgetrapt door Bernard Devilee, die op persoonlijke titel komt spreken. Tijdens het webinar zal hij enkele onderwerpen van de aangifte inkomstenbelasting 2018 nader zal toelichten.

Hierbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de eigenwoning regeling. In het bijzonder zal worden ingegaan op het beleidsbesluit ”Eigenwoningregeling; eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners”. Daarnaast zal worden gekeken naar de rente van restschulden en de impact van echtscheidingen op de hypotheekrenteaftrek.

Tot slot zullen enkele andere onderwerpen de revue passeren, waaronder de crypto’s in box 3 en de verhoogde ouderenkorting. Hierbij zullen we u voorzien van enkele tips en tricks.

Sprekers

Bernard Devilee • Beoogd afdelingshoofd Arbeid en Vermogen van de directie Fiscaal Juridische Zaken
Bernard Devilee is werkzaam als kwartiermaker/beoogd afdelingshoofd Arbeid en Vermogen bij de directie Fiscaal Juridische Zaken op het Ministerie van Financiën. Hij is betrokken bij beleid en wetgeving op het terrein van de inkomstenbelasting niet-winst, waaronder de eigenwoningregeling, loonheffingen, erf- en schenkbelasting en toeslagen. Daarnaast geeft Bernard op persoonlijke titel regelmatig lezingen en cursussen over de diverse fiscale onderwerpen.
Ronald Koot • Fiscaal redacteur bij Nextens/FiscaalTotaal
Ronald Koot focust zich als fiscaal redacteur bij Nextens op de MKB-adviespraktijk. Hierbij komen zijn notariële en fiscale achtergrond goed van pas.
  • 27 feb
  • 12:00 - 12:30
  • € 0,-